Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 40/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iunie 2006 până la 24 aprilie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 44/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere situația epidemiologică deosebită cu care se confruntă România și ținând cont de faptul că desfășurarea activităților comerciale cu animale vii și produse de origine animală prezintă pericol pentru sănătatea animalelor și sănătatea publică și datorită acestei situații gripa aviară, pesta porcină clasică și alte boli, precum anemia infecțioasă ecvină, tuberculoza și leucoza enzootică bovină, evoluează endemic,

luând în considerare faptul că toate aceste aspecte vizează sănătatea publică și constituie o situație de criză, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

"

g) declarația-tip pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, protecției mediului, protecției muncii și apărării împotriva incendiilor, reglementările specifice protecției consumatorului pentru activitatea desfășurată, precum și normele de calitate a produselor și serviciilor puse pe piață;".

2. La articolul 6 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

"

g1) autorizație sanitară veterinară emisă de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru comerțul cu ridicata al animalelor vii, comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne, precum și pentru comerțul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și produselor comestibile;".

Art. II. -

Autorizațiile pentru comerțul cu ridicata al animalelor vii, comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne, precum și pentru comerțul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și produselor comestibile, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își mențin valabilitatea numai în condițiile în care, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obțin autorizația prevăzută la art. I pct. 2.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Constantin Lupescu
p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 31 mai 2006.

Nr. 40.

;
se încarcă...