Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Modificări (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 14 iunie 2006.

În vigoare de la 14 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Modificări (4)

Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar și documentat pentru contribuțiile și taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 3. - Modificări (4)

Prevederile prezentului ordin se aplică de către contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice și persoane juridice, pentru contribuțiile și taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

Art. 4. -

Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

București, 6 iunie 2006.

Nr. 578.

ANEXĂ Modificări (4)

METODOLOGIA DE CALCUL
al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Modificări (4)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...