Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 3533/2006 privind modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 48/3.533

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Ministerul Educației și Cercetării

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România, Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare,

ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației și cercetării emit următorul ordin:

Articol unic. -

Se aprobă modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul muncii, solidarității Ministrul educației și cercetării,
sociale și familiei, Mihail Hărdău
Gheorghe Barbu

ANEXĂ*)

Modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot
organiza programe finalizate cu certificate de calificare

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

I. Tabelul nr. 1 se modifică după cum urmează:

1. După poziția 22 se introduce o nouă poziție, poziția 221, cu următorul cuprins:

"221 3330 Instructori - educatori în unități de persoane cu handicap 3330.3.1 Pedagog de recuperare"

2. După poziția 23 se introduce o nouă poziție, poziția 231, cu următorul cuprins:

"231 3413 Agenți imobiliari 3413.3.1 Agent imobiliar"

3. La poziția 24, din coloana a 5-a se elimină calificarea "Hotelier",

4. După poziția 27 se introduc două noi poziții, pozițiile 271 și 272, cu următorul cuprins:

"271 3423 Agenți de ocupare a forței de muncă 3423.3.1 Agent ocupare
272 3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază anterioare 3429.3.1 Agent nave"

5. La poziția 30, coloanele a 4-a și a 5-a se completează cu codul 3433.3.2, respectiv cu calificarea "Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație".

6. După poziția 33 se introduce o nouă poziție, poziția 331, cu următorul cuprins:

"331 3460 Asistenți sociali 3460.3.1 Pedagog social"

7. După poziția 34 se introduce o nouă poziție, poziția 341, cu următorul cuprins:

"341 3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați 3473.2.1 Dansator"

II. Tabelul nr. 2 se modifică după cum urmează:

1. La poziția 2, în coloanele a 6-a și a 7-a se introduce codul 4113.3.1, respectiv calificarea "Designer pagini web".

2. La poziția 7, în coloana a 7-a, calificarea "Tehnician în turism, hotel și alimentație" se înlocuiește cu "Tehnician în hotelărie".

III. Tabelul nr. 3 se modifică după cum urmează:

1. La poziția 2, coloanele a 8-a și a 9-a se completează cu codul 5113.3.2, respectiv cu calificarea "Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții".

2. La poziția 4, în coloanele a 8-a și a 9-a se introduc codurile 5122.3.1 și 5122.3.2, respectiv calificările "Tehnician în gastronomie" și "Tehnician nutriționist".

3. La poziția 5, în coloanele a 8-a și a 9-a se introduce codul 5123.3.1, respectiv calificarea "Organizator banqueting".

4. La poziția 10, coloanele a 8-a și a 9-a se completează cu codul 51413.3, respectiv cu calificarea "Machior".

5. La poziția 11, în coloana a 5-a calificarea "Lucrător în hoteluri" se înlocuiește cu "Cameristă".

6. La poziția 12, coloanele a 4-a și a 5-a se completează cu codul 5149.1.2, respectiv cu calificarea "Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport".

IV. Tabelul nr. 5 se modifică după cum urmează:

- La poziția 29, coloanele a 4-a și a 5-a se completează cu codul 7241.1.7, respectiv cu calificarea "Confecționer cablaje auto".

V. Tabelul nr. 6 se modifică după cum urmează:

1. La poziția 14, coloanele a 4-a și a 5-a se completează cu codul 8152.1.2, respectiv cu calificarea "Operatori polistireni armați cu fibră de sticlă".

2. După poziția 18 se introduce o nouă poziție, poziția 181, cu următorul cuprins:

"181 8211 Operatori, prelucrători la mașini-unelte 8211.2.1 Operator mașini-unelte cu comandă numerică"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...