Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 3470/2015 privind reluarea activității Societății EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

în baza prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui - membru executiv a vicepreședintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

în baza prevederilor Hotărârii nr. 40/2015 privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

în temeiul Hotărârii adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în data de 11 noiembrie 2015 și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. -

Se aprobă dl Stan Mădălin Adrian în calitate de asociat unic, ca urmare a cesiunii de părți sociale, dl Ionică George Adrian în calitate de administrator unic și director executiv, noul act constitutiv, schimbarea sediului social al Societății EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., conform Deciziei asociatului unic nr. 1 din 14 august 2015.

Art. 2. -

Se aprobă reluarea activității Societății EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Art. 3. -

Societatea are obligația ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a mențiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei decizii, să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înscriere de mențiuni, copia rezoluției persoanei desemnate/directorului prin care s-a dispus înregistrarea, copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societății.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 25 noiembrie 2015.

Nr. 3.470.

;
se încarcă...