Parlamentul României

Legea nr. 239/2006 pentru înființarea comunei Crivăț, județul Călărași, prin reorganizarea orașului Budești

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iunie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează comuna Crivăț, județul Călărași, având în componență satul Crivăț, prin reorganizarea orașului Budești.

(2) Reședința comunei Crivăț se stabilește în satul Crivăț.

Art. 2. -

(1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, orașul Budești are în componență localitățile: Budești, Aprozi, Buciumeni și Gruiu.

(2) Reședința orașului Budești este în localitatea Budești.

Art. 3. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților publice locale în comuna Crivăț, rezolvarea problemelor curente se asigură de către 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de către prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor în vigoare, din bugetul comunei Crivăț.

Art. 4. -

(1) Consiliul Județean Călărași și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Călărași și Consiliul Local al Orașului Budești, repartizează veniturile și cheltuielile bugetului pe anul 2006, precum și patrimoniul actual al orașului Budești între comuna nou-înființată Crivăț și orașul Budești, reorganizat conform art. 1 alin. (1).

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Crivăț se administrează și se gestionează prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2006 pe ansamblul județului Călărași.

(3) Bugetul comunei Crivăț pe anul 2006 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Călărași.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol, încheiat între primarul orașului Budești și delegatul desemnat, prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Crivăț.

Art. 5. -

Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din orașul Budești funcționează în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. -

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în comuna nou-înființată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU RADU MIRCEA BERCEANU

București, 13 iunie 2006.

Nr. 239.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...