Parlamentul României

Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, în valoare de 110 milioane euro, denumit în continuare acord*).

*) Acordul este reprodus în facsimil.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice va încheia un acord de împrumut subsidiar cu Ministerul Justiției, prin care se va delega acestuia din urmă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului și utilizarea sumelor din împrumut.

(2) Proiectul se realizează de către Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, înființată în cadrul Ministerului Justiției.

(3) Organizarea și funcționarea direcției prevăzute la alin. (2), precum și modul de salarizare a specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul său se vor face în conformitate cu prevederile art. 121 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001. Cheltuielile necesare funcționării Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, precum și cele pentru salarizarea personalului din cadrul acesteia se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

(4) Ministerul Justiției, în calitate de instituție publică responsabilă cu implementarea proiectului, va încheia cu Consiliul Superior al Magistraturii un protocol privind implementarea activităților incluse în acord, prin intermediul căruia se vor defini responsabilitățile ce revin fiecărei instituții în derularea activităților asumate.

Art. 3. -

Contribuția României la finanțarea proiectului prevăzut la art. 1 se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, începând cu anul 2006, în limita echivalentului în lei al sumei de 32 milioane euro.

Art. 4. -

Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, va fi asigurată de Ministerul Justiției din sume cu această destinație, alocate anual de la bugetul de stat în bugetul propriu.

Art. 5. -

(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, de comun acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului, amendamente la conținutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura pe componente, precum și alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare ale României față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți.

(2) Amendamentele la acord convenite cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU TEODOR VIOREL MELEȘCANU

București, 23 mai 2006.

Nr. 205.

ÎMPRUMUTUL NUMĂRUL 4811-RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Proiectul privind Reforma sistemului judiciar)
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Data: 27 ianuarie 2006

;
se încarcă...