Art 4 Dispoziții generale | Lege 200/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 4.
- Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

În sensul prevederilor prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) angajator - persoana fizică sau persoana juridică ce poate să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (3)

b) angajator transnațional - angajatorul persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități pe teritoriul României și cel puțin pe al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;

c) salariat - persoana fizică ce prestează muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parțial ori al unui contract de muncă la domiciliu, contract de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora;

d) creanțe salariale - drepturile salariale și alte drepturi bănești datorate și neplătite salariatului, care au fost stabilite în contractul individual de muncă și/sau în contractul colectiv de muncă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 200/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Constituirea Fondului de garantare
Art 6 Constituirea Fondului de garantare
Art 7 Constituirea Fondului de garantare
Art 8 Constituirea Fondului de garantare
Art 9 Constituirea Fondului de garantare
Art 10 Gestionarea Fondului de garantare
Art 11 Gestionarea Fondului de garantare
Art 12 Gestionarea Fondului de garantare
Art 13 Utilizarea Fondului de garantare
Art 14 Utilizarea Fondului de garantare
Reviste:
Competența instanței în contestația privind stabilirea și plata indemnizației de șomaj
Referințe în cărți:
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...