Art 22 Utilizarea Fondului de garantare | Lege 200/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Utilizarea Fondului de garantare -
Art. 22.
-

(1) În cazul în care angajatorii aflați în situația prevăzută la art. 17 nu restituie de bunăvoie sumele suportate din Fondul de garantare, agențiile teritoriale vor proceda la acțiuni de executare silită.

(2) Debitele create prin nerespectarea de către angajatorii prevăzuți la art. 17 a obligației de restituire a sumelor suportate din Fondul de garantare se recuperează de la aceștia în temeiul dispoziției prevăzute la art. 21 alin. (1).

(3) Activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către personalul de specialitate din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, desemnat prin dispoziții ale directorilor executivi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 200/2006:
Art 12 Gestionarea Fondului de garantare
Art 13 Utilizarea Fondului de garantare
Art 14 Utilizarea Fondului de garantare
Art 15 Utilizarea Fondului de garantare
Art 16 Utilizarea Fondului de garantare
Art 17 Utilizarea Fondului de garantare
Art 18 Utilizarea Fondului de garantare
Art 19 Utilizarea Fondului de garantare
Art 20 Utilizarea Fondului de garantare
Art 21 Utilizarea Fondului de garantare
Art 22 Utilizarea Fondului de garantare
Art 23 Sancțiuni
Art 24 Sancțiuni
Art 25 Sancțiuni
Art 26 Sancțiuni
Art 27 Sancțiuni
Art 28 Sancțiuni
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
;
se încarcă...