Art 21 Utilizarea Fondului de garantare | Lege 200/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Utilizarea Fondului de garantare -
Art. 21.
- Jurisprudență

(1) În situația în care, în urma examinării documentelor prevăzute la art. 19 alin. (1) și (3), se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2, agenția teritorială emite dispoziția privind stabilirea cuantumului creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariații angajatorului în stare de insolvență. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Dispoziția prevăzută la alin. (1) se comunică administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență și constituie titlu de creanță, care devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată, în situația prevăzută la art. 17.

(3) În cazul în care se constată că angajatorul nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) se respinge, prin dispoziția motivată a agenției teritoriale, care se comunică persoanelor prevăzute la art. 19. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 200/2006:
Art 11 Gestionarea Fondului de garantare
Art 12 Gestionarea Fondului de garantare
Art 13 Utilizarea Fondului de garantare
Art 14 Utilizarea Fondului de garantare
Art 15 Utilizarea Fondului de garantare
Art 16 Utilizarea Fondului de garantare
Art 17 Utilizarea Fondului de garantare
Art 18 Utilizarea Fondului de garantare
Art 19 Utilizarea Fondului de garantare
Art 20 Utilizarea Fondului de garantare
Art 21 Utilizarea Fondului de garantare
Art 22 Utilizarea Fondului de garantare
Art 23 Sancțiuni
Art 24 Sancțiuni
Art 25 Sancțiuni
Art 26 Sancțiuni
Art 27 Sancțiuni
Art 28 Sancțiuni
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
;
se încarcă...