Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de mediere -
SECȚIUNEA 1
Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere

Art. 43. - Reviste (1)

(1) Părțile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părți, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părți invitația scrisă, în vederea acceptării medierii și încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitația se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) În cazul imposibilității de prezentare a părții convocate, mediatorul poate stabili, la cerere, o nouă dată pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor părți. Modificări (1)

(3) Dacă cealaltă parte refuză în mod explicit medierea sau nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Mediatorul poate face și alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părților la mediere, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Art. 44. -

(1) Este interzisă desfășurarea ședințelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.

(2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, și părțile aflate în conflict, pe de altă parte, după prezentarea acestora din urmă împreună la mediator sau după acceptarea medierii de către partea invitată. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 192/2006:
Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Consiliul de mediere
Drepturile mediatorului
Obligațiile mediatorului
Răspunderea mediatorului
Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere
Contractul de mediere
Desfășurarea medierii
Închiderea procedurii de mediere
Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată
Dispoziții speciale privind conflictele de familie
Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale
Reviste:
Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (I)
Noutăți legislative privind medierea
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă
Efectele procedurii de informare privind avantajele medierii cu referire la curgerea termenelor de prescripție sau de decădere
Sancțiunile aplicabile în cazul neparticipării părților la ședința de informare asupra avantajelor medierii, potrivit noului Cod de procedură civilă și recentelor modificări ale Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
;
se încarcă...