Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de mediere -
SECȚIUNEA a 5-a
Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată Modificări (1)

Art. 61. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecății, soluționarea acestuia prin mediere poate avea loc din inițiativa părților ori la recomandarea instanței, acceptată de părți, cu privire la drepturi asupra cărora părțile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluționarea în tot sau în parte a litigiului. Reviste (3)

(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să informeze în scris instanța de judecată dacă părțile au ajuns sau nu la o înțelegere în urma procesului de mediere. Reviste (1)

Art. 62. - Jurisprudență

(1) Pentru desfășurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanțele judecătorești sau arbitrale va fi suspendată la cererea părților, în condițiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Doctrină (1)

(2) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfășurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

(3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.

Art. 63. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul în care conflictul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, o hotărâre, potrivit dispozițiilor art. 271 din Codul de procedură civilă. Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Odată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Menționăm că suspendarea poate fi dispusă, în condițiile art. 242 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ.., și în cazul în care afost cerută în vederea realizării procedurii de mediere art. 62 alin. (1) din Legea nr. 192/2006]. [ Mai mult... ] 

.....
    Instanța poate constata învoiala părților, la cererea lor, și în acele cazuri în care litigiul afost soluționat pe calea medierii art. 63 alin. (1) din Legea nr. 192/2006]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 192/2006:
Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Consiliul de mediere
Drepturile mediatorului
Obligațiile mediatorului
Răspunderea mediatorului
Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere
Contractul de mediere
Desfășurarea medierii
Închiderea procedurii de mediere
Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată
Dispoziții speciale privind conflictele de familie
Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale
Reviste:
Considerații în legătură cu medierea penală*
Medierea în domeniul asigurărilor și în domeniul bancar
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiții speciale sau deosebite
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițților art. 64 alin. (2) și art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă instanța de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părțile s-au înțeles cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...