Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții speciale privind medierea unor conflicte -
SECȚIUNEA a 2-a
Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale

Art. 67. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (11), Librăria Indaco (1)

(1) Dispozițiile din prezenta lege se aplică în mod corespunzător și în cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nici persoana vătămată și nici făptuitorul nu pot fi constrânși să accepte procedura medierii.

Art. 68. - Reviste (1)

(1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfășoare astfel încât să fie garantat dreptul fiecărei părți la asistență juridică și, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă părțile au beneficiat de asistența unui avocat și de serviciile unui interpret ori, după caz, să menționeze faptul că au renunțat expres la acestea. Modificări (1), Jurisprudență

(2) În cazul minorilor, garanțiile prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, și în cadrul procedurii de mediere.

Art. 69. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) În cazul în care procedura de mediere se desfășoară înaintea începerii procesului penal și aceasta se închide prin împăcarea părților, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeași faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanța de judecată. Reviste (1)

(2) Dacă procedura de mediere a fost declanșată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfășurării medierii. Dacă părțile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în același termen, care își va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare.

Art. 70. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul în care medierea se desfășoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părți a contractului de mediere. Modificări (1)

(2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Mediatorul are obligația să comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părțile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 192/2006:
Consiliul de mediere
Drepturile mediatorului
Obligațiile mediatorului
Răspunderea mediatorului
Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere
Contractul de mediere
Desfășurarea medierii
Închiderea procedurii de mediere
Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanțelor de judecată
Dispoziții speciale privind conflictele de familie
Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale
Reviste:
Este medierea o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale?
Acordul de mediere reprezintă cauză de înlăturare a răspunderii penale
CCR: În ce condiții este constituțională medierea în procesele penale?
Punct de vedere cu privire la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, referitoare la interpretarea art. 67 din Legea nr. 192/2006 din perspectiva art. 5 C. pen.
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură penală din 2014
CCR și-a motivat decizia sa referitor la medierea în procesul penal
Practica instanțelor: Acordul de recunoaștere a vinovăției și medierea
Noi măsuri pentru protecția victimelor infracțiunilor, inclusiv spații de așteptare separate
MEMENTO: Noi măsuri pentru protecția victimelor infracțiunilor, aplicabile din această lună
Contestație în anulare. Inadmisibilitate. Încheierea unui acord de mediere între persoana vătămată și inculpat. Imposibilitatea reanalizării unei cauze de încetare a procesului penal în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei probleme
Referințe în cărți:
Legislația profesiei de mediator
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 9/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, prin Încheierea din 21 ianuarie 2015 pronunțată în Dosarul nr. 9.018/4/2014 (număr în format vechi 3.969/2014)
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 397/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, și ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală
;
se încarcă...