Art 7 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Profesia de mediator - Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator -
Art. 7.
- Jurisprudență, Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Poate fi mediator persoana care îndeplinește următoarele condiții: Modificări (2)

a) are capacitate deplină de exercițiu; Jurisprudență

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii și avizat de Consiliul de mediere; Modificări (1)

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;

e) se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; Modificări (1)

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condițiile legii, cu excepția absolvenților de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii și avizate de Consiliul de mediere; Modificări (1), Jurisprudență

g) a fost autorizată ca mediator, în condițiile prezentei legi. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    304 În doctrina recentă, s-au exprimat și rezerve cu privire la eficiența aceastei instituții. A se vedea, în acest sens: I. Deleanu, Accesul liber la justiție sau dreptul la un recurs efectiv, C.J. nr. 11/2006, p. 38; F. Măgureanu, G. Măgureanu-Poptean, Avantajele medierii ca modalitate de soluționare a conflictelor, R.D.C. nr. 7-8/2009, p. 19-27. Acești din urmă autori consideră că unul din avantajele importante ale medierii se concretizează în faptul că ea „este mai puțin costisitoare și mai puțin stresantă”, aspect deloc neglijabil și după părerea noastră (p. 27).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 192/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 8 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 9 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 10 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 11 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 12 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 13 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 14 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 15 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 16 Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de mediator
Art 17 Consiliul de mediere
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Referințe în cărți:
Legislația profesiei de mediator
;
se încarcă...