Art 66 Dispoziții speciale privind conflictele de familie | Lege 192/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 65 Dispoziții speciale privind conflictele de familieCAPITOLUL VI Dispoziții speciale privind medierea unor conflicte - SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale -
Art 67 Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale

CAPITOLUL VI Dispoziții speciale privind medierea unor conflicte - SECȚIUNEA 1 Dispoziții speciale privind conflictele de familie -
Art. 66.
- Reviste (2)

(1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligențele pentru a verifica dacă între părți există o relație abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situații sunt de natură să influențeze medierea și va decide dacă, în asemenea circumstanțe, soluționarea prin mediere este potrivită. Dispozițiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoștință de existența unor fapte ce pun în pericol creșterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...