Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 313/2006 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibiția pescuitului în anul 2006

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 313/457

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.412 din 9 mai 2006 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrul mediului și gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibiția pescuitului în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 aprilie 2006, se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Prohibiția pescuitului în apele curgătoare ce constituie frontieră de stat al speciilor de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice, cu excepția sturionilor și a scrumbiei de Dunăre, se stabilește după cum urmează:

A. În apele fluviului Dunărea și ale brațelor sale:

a) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe brațul Chilia și golful Musura, de la vărsarea în Marea Neagră până la Mm 72, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv;

b) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, de la Mm 72 până la Gura Prutului, Mm 72,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv;

c) pentru zona de la Gura Prutului, Mm 72,5, până la Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv;

d) pentru zona de frontieră cu Bulgaria, de la Chiciu-Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv;

e) pentru zona de frontieră cu Uniunea Statală Serbia și Muntenegru, de la Gura Timocului, km 845,6, până la Baziaș, km 1075, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv.

B. În râul Prut:

a) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova:

- de la confluența râului Prut cu Dunărea până la barajul Stânca-Costești, km 574, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv;

- de la barajul Stânca-Costești, km 574, până la km 690, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv;

b) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 42 de zile, în perioada 10 aprilie - 21 mai inclusiv.

C. În râul Tisa:

a) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 42 de zile, în perioada 10 aprilie - 21 mai inclusiv."

2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

"

Art. 81. -

Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile anexelor nr. 1-3 la Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
dezvoltării rurale, Sulfina Barbu
Gheorghe Flutur

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...