Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea tehnică "Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasă în acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde", indicativ GP 110-04 din 08.03.2005

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 ianuarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
GHID PRIVIND REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PÂNĂ LA P+9E, REALIZATE DUPĂ PROIECTE TIP, PRIN TRANSFORMAREA ACOPERIȘURILOR TIP TERASĂ ÎN ACOPERIȘURI ÎNCLINATE, CU AMENAJARE DE PODURI NEÎNCĂLZITE SAU MANSARDE Indicativ: GP 110-04

1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta reglementare tehnică cuprinde prevederi referitoare la proiectarea lucrărilor de reabilitarea termică și energetică la nivelul planșeului de peste ultimul nivel al clădirilor existente, pentru o categorie importantă de clădiri colective și anume blocurile de apartamente cu regim de înălțime până la P+9E, realizate după proiecte tip. Acestea sunt prevăzute, în prezent, de regulă, cu terasă la care, în condițiile climaterice din România și în condițiile lipsei lucrărilor de întreținere adecvată, se înregistrează o comportare necorespunzătoare în exploatare, cu degradări ale hidroizolației și termoizolației teraselor având consecințe grave pentru confortul și funcționalitatea apartamentelor adiacente.

Pe de altă parte, din punct de vedere energetic, consumul anual de căldură al întregii clădiri este direct influențat de caracteristicile de izolare termică și de transferul termic prin terasă, astfel că din acest punct de vedere, în această problemă, sunt direct interesați din punct de vedere economic nu numai apartamentele de la ultimul etaj al clădirii existente ci și celelalte apartamente din clădire.

Prezenta reglementare tehnică are ca obiect stabilirea de principiu a soluțiilor alternative de transformare a teraselor în acoperiș cu șarpantă - incluzând un pod nelocuit sau locuit (mansardă) - ceea ce reprezintă în primul rând o îmbunătățire a performanțelor termice și energetice la nivelul anvelopei clădirii dar și o oportunitate cu avantaje de principiu multiple, cu condiția îndeplinirii și corelării cerințelor structurale, de funcționalitate ș.a.

Obiectul analizei este constituit de clădirile existente, realizate conform proiectelor tip cu grad mare de repetabilitate.

Prevederile ghidului vor fi utilizate la:

- amenajarea unor poduri nelocuite, în locul reabilitării teraselor existente;

- amenajarea unor locuințe mansardate în locul teraselor existente fără reabilitarea termică a clădirii existente;

- amenajarea unor locuințe mansardate în locul reabilitării teraselor existente în condițiile reabilitării termice a întregii clădiri.

În varianta proiectării unor locuințe mansardate peste ultimul nivel al clădirilor existente prezentul ghid reprezintă o detaliere a prevederilor din "Normativul pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit, indicativ NP 064-02".

Clădirile de locuit existente ce vor fi mansardate conform prevederilor prezentului ghid, în sensul legislației în vigoare, vor fi considerate clădiri amenajate/reamenajate.

Orice mansardare, la clădirile de locuit existente, impune expertizarea construcției respective, în conformitate cu prevederile Normativului P 100.

La proiectarea unei mansarde cu funcțiunea de locuire se vor respecta toate documentele legislative și reglementările tehnice corespunzătoare domeniului, în vigoare la data proiectării acesteia.

Prevederile ghidului se adresează specialiștilor implicați în analizarea nivelului izolării termice a clădirilor existente și vor fi utilizate:

- în activitatea de proiectare (arhitecți, ingineri de structuri, ingineri instalatori), de către elaboratorii studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, auditurilor energetice precum și a proiectelor tehnice și detaliilor de execuție;

Elaborator: Aprobat de:
INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ȘI TEHNICĂ DE CALCUL ÎN CONSTRUCȚII - I.P.C.T. - S.A. București M.T.C.T. cu ordin nr.

- în activitatea de verificare a proiectelor de reabilitare și modernizare a clădirilor existente (cerința E - Izolație termică, hidrofugă și economia de energie) de către verificatori tehnici și experții atestați de MTCT în conformitate cu Legea nr. 10/1995;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...