Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Reglementarea și Normele Tehnice în transporturile rutiere din 08.12.2005

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 03 martie 2006 până la 30 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI RNTR 3
Reglementări privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase
Aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.

CAPITOLUL 1 Obiectul și domeniul de aplicare. Abrevieri și definiții

1.1. Prezentele reglementări definesc metodologia de acordare a omologării naționale de tip a vehiculelor în ceea ce privește caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, precum și agrearea și inspecția tehnică periodică a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase.

1.2. Prezentele reglementări se aplică vehiculelor din categoriile N și O destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, remorcilor lente cisternă destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, precum și autovehiculelor care tractează remorci sau semiremorci destinate acestui tip de transport.

1.3. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:

- ADR - Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2005, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994;

- CGEM - Container pentru gaze, cu elemente multiple;

- MEC - Ministerul Economiei și Comerțului;

- RAR - Regia Autonomă "Registrul Auto Român";

- RNTR 1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică;

- RNTR 7 - Reglementări privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor și a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticității și identificarea vehiculelor rutiere.

1.4. În scopul prezentelor reglementări termenii următori se definesc astfel:

"Agreare ADR": certificarea acordată de RAR care atestă că un vehicul individual destinat transportului de mărfuri periculoase îndeplinește prescripțiile specifice din Partea 9 din ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL, OX sau AT;

"Masa maximă": masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată);

"Vehicul": orice vehicul complet, incomplet sau completat destinat transportului rutier de mărfuri periculoase;

"Vehicul EX/II" sau "Vehicul EX/III": vehicul destinat transportului de substanțe sau obiecte explozive (clasa 1);

"Vehicul FL":

a) vehicul destinat transportului de lichide având un punct de aprindere care nu depășește 61°C [cu excepția combustibililor diesel ce satisfac standardul EN 590:1993, motorinei și uleiului de încălzire (ușor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere definit în standardul european EN 590:1993] în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3; sau

b) vehicul destinat transportului de gaze inflamabile, în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 ori în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3; sau

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...