Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabilă entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare din 16.12.2005

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 01 ianuarie 2006 până la 15 martie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentele reglementări prevăd forma și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de evaluare, precum și regulile de întocmire, aprobare, auditare și publicare a situațiilor financiare anuale.

2. Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

3. Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de entități:

a) societăți de servicii de investiții financiare;

b) societăți de administrare a investițiilor;

c) organisme de plasament colectiv;

d) traderi;

e) consultanți de investiții;

f) Fondul de compensare a investitorilor;

g) operatori de piață;

h) Depozitarul Central;

i) case de compensare;

j) contrapărți centrale;

k) alte entități nominalizate de CNVM prin acte normative.

4. Prezentele reglementări se aplică și de către subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la pct. 3 lit. a) - k), cu sediul sau domiciliul în România, precum și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condițiile prevăzute de prezentele reglementări.

CAPITOLUL II REGLEMENTĂRI PRIVIND CONTABILITATEA ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

SECȚIUNEA 1 CONTABILITATEA

1.1. Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...