Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 2006 până la 09 ianuarie 2014, fiind abrogat prin Hotărâre 1086/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 3 alin. (1) pct. 74 și al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 lit. b) și c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni din cadrul entităților publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Conducătorii compartimentelor de audit intern, organizate conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a normelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern va verifica respectarea normelor prevăzute la art. 1 de către compartimentele de audit intern și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de Internet a Ministerului Finanțelor Publice.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 14 noiembrie 2005.

Nr. 1.702.

ANEXĂ

NORME
privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate
de către auditorii interni din cadrul entităților publice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...