Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 1269/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 05 februarie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 92/33/EEC privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare al plantelor legumicole, altele decât semințele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 157, 10/06/1992,

văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele nr. 87452 din 18.11.2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, emite următorul

ORDIN:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 92/33/CEE din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, ultima dată amendată prin din Directiva Consiliului 2003/61/EC din 18 iunie 2003, și implementează Directiva Comisiei 93/61/CEE din 2 iulie 1993 care cuprinde lista privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, Directiva Comisiei 93/62/CEE din 5 iulie 1993 care stabilește implementarea măsurilor privind supravegherea și monitorizarea furnizorilor.

(3) Prezentul ordin se aplică producerii, controlului calității și comercializării materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, pe teritoriul Comunității Europene (denumită în continuare Comunitate).

(4)

a) Articolele 2-20 și art. 24 se aplică genurilor și speciilor, precum și hibrizilor acestora, prevăzute în Anexa nr. 2.

b) Portaltoii, precum și alte părți de plantă aparținând altor genuri și specii sau hibrizilor lor vor face de asemenea subiectul articolelor de mai sus în cazul în care materialul unuia dintre genurile, speciile sau hibrizii acestora, precizate în Anexa nr. 2, au fost sau trebuie altoite pe acești portaltoi sau părți de plantă.

(5) Amendamentele la lista genurilor și speciilor din Anexa nr. 2 vor fi adoptate în concordanță cu procedurile Comunității.

Art. 2. -

a) Prezentul ordin nu se aplică materialului de înmulțire și de plantare, destinat exportului către terțe țări, decât dacă este suficient de bine izolat, fără a aduce atingere prevederilor Directivei 2000/29/CE.

b) Implementarea măsurilor prevăzute la lit. a) din acest articol, cu referire specială la identificare și izolare, vor fi adoptate în concordanță cu procedurile Comunității.

Art. 3. -

În cadrul prezentului ordin termenii utilizați se definesc astfel:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...