Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 1266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță

Modificări (3), Referințe (2), Derogări (1)

În vigoare de la 05 februarie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării Directivei Consiliului CE nr. 2002/56/CE privind comercializarea cartofului pentru sămânță, ultima dată amendată prin Reglementarea nr. 2003/61/CE din 18 iunie 2003, a Directivei Comisiei CE nr. 93/17/CEE din 30 martie 1993 și a Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004,

văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță nr. 87448 din 18 noiembrie 2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, emite următorul

ORDIN

Art. 1. -

(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului CE nr. 2002/56/CE privind comercializarea cartofului de sămânță, ultima dată amendată prin Reglementarea nr. 2003/61/CE din 18 iunie 2003 cu privire la testele și încercările comparative Comunitare, precum și ale Directivei Comisiei CE nr. 93/17/CEE din 30 martie 1993 și ale Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.

(3) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, certificării calității și comercializării tuberculilor pentru sămânță (denumiți în continuare "cartof pentru sămânță" sau "sămânță de cartof") destinați producerii de tuberculi pentru multiplicare sau producției pentru consum din specia: Solanum tuberosum L. - cartof, în cadrul Comunității Europene (denumită în continuare "Comunitate").

(4) Prezentul ordin nu se aplică cartofului pentru sămânță cunoscut a fi destinat pentru export în alte țări, în afara Comunității.

Art. 2. -

În cuprinsul prezentelor reguli și norme termenii se definesc astfel;

a) "comercializare" înseamnă vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferirea pentru vânzare și orice cesionare, furnizare sau transfer în scopul exploatării comerciale a cartofului pentru sămânță către o terță parte, fie că va fi sau nu remunerată.

i) Comerțul cu cartoful pentru sămânță nu are ca scop exploatarea comercială a soiului, atunci când următoarele operațiuni nu sunt privite ca o comercializare:

- furnizarea cartofului pentru sămânță la organismele oficiale de testare și inspecție;

- furnizarea cartofului pentru sămânță la prestatorii de servicii pentru procesare sau ambalare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un drept (de exploatare) asupra seminței de cartof astfel furnizată;

- furnizarea seminței de cartof, în anumite condiții, la prestatorii de servicii pentru producția unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau înmulțirii de semințe pentru acest scop, nu vor fi privite ca o comercializare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un drept asupra seminței de cartof astfel furnizată sau a produsului recoltei. Furnizorul seminței de cartof va furniza autorității de certificare o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii iar acesta va include standardele și condițiile care trebuie să le întrunească semințele de cartof furnizate.

ii) Condițiile pentru aplicarea prevederilor de la lit. a) din acest articol pot fi stabilite în conformitate cu procedura Comunității;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...