Guvernul României

Hotărârea nr. 1883/2005 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul A.V.A.S., care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Lista societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Președintele interimar al Autorității pentru
Valorificarea Activelor Statului,
Giliola Ciorteanu
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.883.

ANEXĂ

LISTA
societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Valorificarea
Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza
prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și
privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți
comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților
comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților
administrației publice locale

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Nr. personalului existent la data întocmirii programului de restructurare Nr. de persoane propus pentru disponibilizare
1. Societatea Comercială "NITROFERTILIZER" - S.A. 402 220
2. Societatea Comercială "NITROTRANS" - S.A. 64 27
3. Societatea Comercială "NITROEXPLOSIVES" - S.A. 266 106
4. Societatea Comercială "NITROCONTROL" - S.A. 105 30
5. Societatea Comercială "NITROSERVICE" - S.A. 272 162
TOTAL GENERAL: 1.109 545

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...