Guvernul României

Hotărârea nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 37 alin. (3) și al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finanțelor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.872.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...