Guvernul României

Hotărârea nr. 1843/2005 privind stabilirea datei pentru organizarea alegerii unui consiliu local

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 58 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se stabilește ziua de 2 aprilie 2006 ca dată pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Orașu Nou, județul Satu Mare.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința locuitorilor comunei Orașu Nou, prin grija prefectului județului Satu Mare, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.843.

;
se încarcă...