Art 5 | Ordonanță de urgență 30/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. - Modificări (1)

(1) La data inițierii procedurii de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2), autoritățile contractante au obligația de a înștiința Ministerul Finanțelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor desemna observatori care participă în procesul de atribuire a contractelor selectate conform prevederilor art. 2. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, observatorii elaborează rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de achiziție publică la care au participat, pe care le transmit autorității contractante. Jurisprudență

(4) În situația în care, în exercitarea funcției de verificare, constată neconcordanțe în aplicarea legislației din domeniul achizițiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au dreptul să consulte Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d). Modificări (1)

(5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au obligația de a transmite avizul consultativ autorității contractante, Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și, după caz, organului ierarhic superior al autorității contractante. Modificări (1)

(6) Pe baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, autoritatea contractantă poate dispune suspendarea procesului de atribuire a contractului de achiziție publică, modificarea, încetarea, revocarea și anularea actelor în legătură cu care s-a emis avizul, precum și orice alte măsuri corective pentru remedierea neconformităților semnalate de observator sau poate decide continuarea procesului de atribuire a contractului de achiziție publică, informând de îndată autoritățile prevăzute la alin. (4). Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 30/2006:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
;
se încarcă...