D E C I D E: | Decizie 1/1995

Acesta este un fragment din Decizia nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

D E C I D E:

1. Decizia prin care Curtea Constituțională declară, în temeiul art. 144 lit. a) din Constituție, o lege ca neconstituțională este obligatorie pentru toate subiectele de drept. Dacă legea declarată neconstituțională este adoptată în aceeași formă cu cel puțin o majoritate de două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere, decizia Curții Constituționale își încetează aplicarea.

2. Declararea ca neconstituțională de către Curtea Constituțională a unei legi de aprobare a unei ordonanțe a Guvernului include și ordonanța la care se referă, aceasta încetând să mai producă efecte pe data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României.

3. În cazul în care Curtea Constituțională declară, în temeiul art. 144 lit. a), b) și c) din Constituție, că inițiativa de revizuire a Constituției, regulamentele Parlamentului, legile și ordonanțele atacate pe cale de excepție sunt neconstituționale, deciziile sale sunt obligatorii și au putere numai pentru viitor, de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României.

Deliberarea a avut loc la data de 17 ianuarie 1995 și la ea au participat Vasile Gionea, președinte, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Miklos Fazakas, Ion Filipescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Bucur Vasilescu și Victor Dan Zlătescu, judecători.

Decizia se comunică Președintelui României, Camerei Deputaților, Senatului și Guvernului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Decizia nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 1/1995:
PLENUL CURȚII CONSTITUȚIONALE,
D E C I D E:
OPINIE SEPARATĂ I
OPINIE SEPARATĂ II
;
se încarcă...