Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari Referințe în jurisprudență (1)

Art. 16. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Asistenții judiciari numiți în condițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, sunt salarizați cu o indemnizație de încadrare brută lunară potrivit coeficienților de multiplicare prevăzuți, după caz, la lit. A din anexă, nr. crt. 28-31, în raport cu vechimea în funcții juridice. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Asistenții judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 5, 7, 18, 24 și 25. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

(3) Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale asistenților judiciari se acordă prin ordin al ministrului justiției.

Art. 17. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

În cazul în care asistenții judiciari sunt delegați sau detașați la instanțe care au sediul în alte localități decât cele în care își au domiciliul, aceștia beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și de diurnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din unitățile bugetare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Dispoziții generale
Salarizarea
Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Dispozițiile tranzitorii și finale
Reviste:
Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
;
se încarcă...