Drepturile acordate în cazul delegării și detașării | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Drepturile acordate în cazul delegării și detașării

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Pe perioada delegării și a detașării, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcția în care sunt delegați sau detașați. Dacă indemnizația și celelalte drepturi salariale prevăzute pentru funcția în care sunt delegați sau detașați sunt mai mici, aceștia își păstrează indemnizația de încadrare brută lunară și celelalte drepturi bănești. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Drepturile care se acordă pe timpul detașării se suportă de instituția în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Art. 13. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (2)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care sunt detașați sau delegați în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, pe toată durata delegării sau detașării, de următoarele drepturi: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) diurnă în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare; Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. În situația în care nu beneficiază de cazare în aceste condiții, au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte, pe toată durata delegării sau detașării în altă localitate;

c) decontarea, în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acordă în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul ce aparține instituției. Referințe în jurisprudență (1)

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și cei care se deplasează în altă localitate pentru susținerea examenului de capacitate.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 14. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, detașați în funcții de conducere din Administrația Națională a Penitenciarelor, beneficiază, pe durata detașării, pe lângă indemnizația de încadrare brută lunară a funcției de execuție corespunzătoare nivelului instanței sau al parchetului și vechimii pe care o au la data detașării, și de indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru funcția de conducere pe care sunt detașați, precum și de drepturile prevăzute în legile speciale.

Art. 15. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu sau indemnizație pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției pe care o preiau. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Dispoziții generale
Salarizarea
Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Dispozițiile tranzitorii și finale
Reviste:
Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
Magistrat detașat la biroul electoral de circumscripție. Indemnizație de delegare. Natura juridică a litigiului. Prescripție
23. Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016 în dosarul nr. 20/2016
Sporul și indemnizația pentru deținerea titlului științific de doctor. Distincții și controverse în jurisprudență/Pay rise and allowance for holding the PhD scientific title. Distinctions and controversies in case law
;
se încarcă...