Coeficienții de multiplicare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul de specialitate din Școala Națională de Grefieri și Institutul Național de Criminologie | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXĂ*) -
B.
Coeficienții de multiplicare pentru personalul de
specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor,
precum și pentru personalul de specialitate din Școala Națională
de Grefieri și Institutul Național de Criminologie
Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Coeficient de multiplicare
1. Secretar general în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii, director general în cadrul Ministerului Justiției, consilier al ministrului justiției Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 8
2. Secretar general adjunct în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9, majorat cu 0,250
3. Director la direcții de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției, directorul Institutului Național al Magistraturii, directorul Institutului Național de Criminologie, directorul Școlii Naționale de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9
4. Director adjunct la direcții de specialitate juridică din Ministerul Justiției sau din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, directorul adjunct al Institutului Național de Criminologie, director adjunct al Școlii Naționale de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10
5. Inspector șef în Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9
6. Inspector șef serviciu în Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10, majorat cu 0,250
7. Inspector în Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10
8. Șef serviciu de specialitate juridică Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 11
9. Șef birou de specialitate juridică Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 12
10. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor peste 3 ani vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28.
11. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor 1-3 ani vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 29.
12. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, 0-1 an vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A, pct. 31
13. Personal de instruire de specialitate juridică la Școala Națională de Grefieri personal specialitate, alta decât cea juridică, din cadrul Institutului Național de Criminologie Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28-31.

NOTĂ:

1. Condițiile de numire și promovare în funcție a judecătorilor, procurorilor și personalului asimilat acestora sunt cele prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată.

2. Prin "vechime", în sensul lit. A, pct. 28-31 și lit. B, pct. 10-12 din prezenta anexă, se înțelege vechimea în magistratură prevăzută la art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată.

3. După validarea examenului de capacitate, inclusiv în perioada prevăzută la art. 31 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, judecătorilor și procurorilor li se aplică coeficientul prevăzut la lit. A, pct. 28. Același coeficient se aplică și judecătorilor și procurorilor definitivi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu o vechime mai mică de 3 ani.

4. După validarea examenului de capacitate, personalului de specialitate juridică asimilat i se aplică coeficienții prevăzuți la lit. B, pct. 10 și 11, în funcție de vechime. Personalul de specialitate juridică asimilat, aflat în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își menține coeficientul de multiplicare avut la această dată, dacă este mai mare decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, până la îndeplinirea condițiilor legale pentru aplicarea noilor coeficienți.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Coeficienții de multiplicare
Coeficienții de multiplicare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul de specialitate din Școala Națională de Grefieri și Institutul Național de Criminologie
;
se încarcă...