Art 8 Salarizarea | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea -
Art. 8.
-

(1) Personalul asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și personalul de specialitate juridică din cadrul Școlii Naționale de Grefieri se salarizează în raport cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor lit. B din anexă.

(2) Salarizarea magistraților-asistenți se face potrivit prevederilor lit. A din anexă, în baza coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 20, 21 și 22 pentru magistrații-asistenți gradele I, II și III, la nr. crt. 14, 15 și 16 pentru magistrații-asistenți șefi gradele I, II și III și la nr. crt. 14 pentru prim-magistratul-asistent.

(3) Bursele auditorilor de justiție se stabilesc potrivit lit. A din anexă, în baza coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 30 și 31, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Salarizarea
Art 4 Salarizarea
Art 5 Salarizarea
Art 6 Salarizarea
Art 7 Salarizarea
Art 8 Salarizarea
Art 9 Salarizarea
Art 10 Salarizarea
Art 11 Salarizarea
Art 12 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 13 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 14 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 15 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 16 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 17 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 18 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
;
se încarcă...