Art 3 Salarizarea | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea -
Art. 3.
- Referințe în jurisprudență (48)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți au dreptul pentru activitatea desfășurată la o indemnizație de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instanțelor sau parchetelor, cu funcția deținută și cu vechimea în magistratură prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza valorii de referință sectorială și a coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (1)

(2) Pentru judecătorii și procurorii militari, indemnizația de încadrare brută lunară stabilită potrivit prezentei ordonanțe de urgență reprezintă solda de funcție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Salarizarea
Art 4 Salarizarea
Art 5 Salarizarea
Art 6 Salarizarea
Art 7 Salarizarea
Art 8 Salarizarea
Art 9 Salarizarea
Art 10 Salarizarea
Art 11 Salarizarea
Art 12 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 13 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Reviste:
Din nou despre inechități. Salarizarea magistraților
;
se încarcă...