Art 26 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal -
Art. 26.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Absolvenții, inclusiv cei ai Institutului Național al Magistraturii, în primul an de activitate după terminarea studiilor, numiți ca judecători, procurori sau personal asimilat acestora în unități din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției în care urmează să fie încadrați. Această indemnizație se acordă și absolvenților numiți pe funcții de personal asimilat în Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Ministerul Public sau Institutul Național de Criminologie. Reviste (1)

(2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizația va fi egală cu două indemnizații de încadrare brute lunare.

(3) Prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenții facultăților de drept să se acorde indemnizația prevăzută la alin. (2) și în cazul încadrării lor în localități în care atragerea juriștilor se face cu mare greutate. Reviste (1)

(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1)-(3) se impozitează potrivit legii, se înscriu în carnetul de muncă și se acordă o singură dată în timpul activității. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Reviste (2)

(5) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizațiilor prevăzute de alin. (1)-(3) este obligat să funcționeze în unitatea în care a fost numit o perioadă de 2 ani de la numirea în funcție. În cazul nerespectării acestei obligații, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie și se anulează din carnetul de muncă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Art 16 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 17 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 18 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 19 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 20 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 21 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 22 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 23 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 24 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 25 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 26 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 27 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 28 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 29 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 30 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 31 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 32 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 33 Dispozițiile tranzitorii și finale
Art 34 Dispozițiile tranzitorii și finale
Art 35 Dispozițiile tranzitorii și finale
Art 36 Dispozițiile tranzitorii și finale
Reviste:
Amitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) din O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, prin raportare la obligația prevăzută de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 24/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) teza ultimă din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reglementat de art. 30 alin. (1) și (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...