Art 23 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal -
Art. 23.
- Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condițiile art. 22, la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Plafonul anual în limita căruia se poate deconta chiria în condițiile alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului justiției, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Au dreptul la locuință de serviciu potrivit art. 22 sau, după caz, la compensarea chiriei în condițiile alin. (1) și (2) și cei delegați, detașați sau transferați în altă localitate decât cea de domiciliu, dacă ei, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu au în proprietate o locuință în localitatea în care sunt delegați, detașați sau transferați. În acest caz, personalul delegat sau detașat nu mai beneficiază de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b).

(4) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care nu beneficiază de locuință proprietate personală ori cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu în condițiile art. 22 sau compensarea chiriei în condițiile alin. (1), în localitatea în care își desfășoară activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care își au domiciliul sau reședința și localitatea unde se află sediul unității. În situația în care deplasarea se face cu autoturismul, aceștia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Locuințele de serviciu nu pot fi vândute judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și nici altor categorii de personal din sistemul justiției.

(6) Dacă judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, inclusiv soțul/soția acestora sau copiii aflați în întreținerea lor, au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) și la art. 22, nu mai beneficiază de aceste drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(7) În cazul pensionării, titularul contractului de închiriere și soțul ori soția acestuia își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Art 13 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 14 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 15 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 16 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 17 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 18 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 19 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 20 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 21 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 22 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 23 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 24 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 25 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 26 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 27 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 28 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 29 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 30 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 31 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 32 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 33 Dispozițiile tranzitorii și finale
Reviste:
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
Procesele investigative de descoperire şi urmărire penală a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism
Opinii despre procesele investigative de descoperire şi urmărire penală a infracţiunilor contra securităţii naţionale şi de terorism
Magistrații ar putea folosi indemnizația de chirie ca plată la rata creditului imobiliar
;
se încarcă...