Art 16 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari -
Art. 16.
- Referințe în jurisprudență (2)

(1) Asistenții judiciari numiți în condițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, sunt salarizați cu o indemnizație de încadrare brută lunară potrivit coeficienților de multiplicare prevăzuți, după caz, la lit. A din anexă, nr. crt. 28-31, în raport cu vechimea în funcții juridice. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Asistenții judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 5, 7, 18, 24 și 25. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

(3) Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale asistenților judiciari se acordă prin ordin al ministrului justiției.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Art 6 Salarizarea
Art 7 Salarizarea
Art 8 Salarizarea
Art 9 Salarizarea
Art 10 Salarizarea
Art 11 Salarizarea
Art 12 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 13 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 14 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 15 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 16 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 17 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 18 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 19 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 20 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 21 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 22 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 23 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 24 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 25 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 26 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
;
se încarcă...