Art 10 Salarizarea | Ordonanță de urgență 27/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea -
Art. 10.
-

(1) Pe perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizație brută lunară egală cu cea a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfășoară activitate permanentă, cu excepția celor prevăzuți la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfășurată o indemnizație brută lunară egală cu cea a unui președinte de secție al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(3) La calculul indemnizației prevăzute la alin. (1) și (2) se includ majorarea prevăzută la art. 4 și celelalte sporuri, care se acordă în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază și de o indemnizație de membru egală cu 25% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(5) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii fără activitate permanentă beneficiază, pe lângă indemnizația brută lunară corespunzătoare funcției avute în cadrul instanței sau parchetului, și de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

(6) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții societății civile beneficiază de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(7) În baza de calcul a indemnizației de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (4), (5) și (6), nu se includ majorarea prevăzută la art. 4 și nici celelalte sporuri stabilite de prezenta ordonanță de urgență ori de acte normative speciale.

(8) Președintele, vicepreședintele și membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate permanentă, dacă nu au domiciliul în municipiul București, beneficiază de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c), în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, între localitatea de domiciliu și municipiul București, precum și de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23. Modificări (2), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 27/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Salarizarea
Art 4 Salarizarea
Art 5 Salarizarea
Art 6 Salarizarea
Art 7 Salarizarea
Art 8 Salarizarea
Art 9 Salarizarea
Art 10 Salarizarea
Art 11 Salarizarea
Art 12 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 13 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 14 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 15 Drepturile acordate în cazul delegării și detașării
Art 16 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 17 Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari
Art 18 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 19 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Art 20 Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal
Reviste:
Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1059/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
;
se încarcă...