Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2002, ale art. 12 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulile de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 826/2000 privind aprobarea Regulilor de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 1 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

Direcția generală de transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 28 martie 2006.

Nr. 426.

ANEXĂ

REGULI DE NAVIGAȚIE
pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...