Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 3526/2006 pentru aprobarea Precizărilor privind soluționarea unor situații specifice la încadrarea și mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2006-2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5, 7, 9 și 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.441/2005, ale Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2006/2007, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.442/2005, ale Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2006, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.707/2005, precum și ale Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.718/2005 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Precizările privind soluționarea unor situații specifice la încadrarea și mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2006-2007, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău

București, 30 martie 2006.

Nr. 3.526.

ANEXĂ

PRECIZĂRI
privind soluționarea unor situații specifice la încadrarea și
mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
în anul școlar 2006-2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...