Art 33 " | Lege 87/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 33 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 33.
-

(1) După obținerea autorizației de funcționare provizorie, furnizorul de educație implementează mecanismul de asigurare internă a calității și întocmește rapoarte de evaluare internă a calității educației, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz.

(2) După obținerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calității se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agenției sau din propria inițiativă a furnizorului de educație, atunci când solicită o nouă evaluare externă.

(3) Furnizorul de educație și programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agenție autohtonă ori internațională, pe bază de contract."

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 87/2006:
Art 19 "
Art 20 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 36 "
Art 37 "
Art 38 "
Art 40 "
;
se încarcă...