Art 19 " | Lege 87/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 19 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 19.
-

(1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri cu funcții didactice de predare în învățământul superior.

(2) La înființarea ARACIS, membrii consiliului interimar sunt stabiliți după cum urmează:

a) 5 membri numiți de Senatul României;

b) 5 membri numiți de Consiliul Național al Rectorilor;

c) 5 membri numiți de Guvern, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, dintre care un reprezentant al minorităților naționale din universitățile care au specializări acreditate în limbile minorităților.

(3) La desemnarea membrilor consiliului interimar, autoritățile prevăzute la alin. (2) se vor consulta pentru a se asigura reprezentarea specializărilor.

(4) Consiliul interimar este condus de un președinte și de 2 vicepreședinți. Președintele și vicepreședinții se aleg prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului interimar.

(5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, consiliul interimar:

a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță;

b) scoate la concurs posturi din organigrama ARACIS;

c) constituie propriul registru de evaluatori pentru activitățile de acreditare și de evaluare a calității în învățământul superior;

d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, avizată de Ministerul Educației și Cercetării, pentru ocuparea a 10 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani și își alege președintele și vicepreședintele;

e) stabilește prin regulament metodologia de selectare a celorlalți 5 membri ai consiliului, care rămân pentru legislatura următoare.

(6) Nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o funcție de demnitate publică sau funcția de rector.

(7) Membrii consiliului nu pot cumula mai mult de două mandate, iar durata unui mandat este de 3 ani.

(8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se înnoiește prin scoaterea la concurs a 10 posturi, în condițiile stabilite la alin. (5) lit. d), și își alege președintele și vicepreședintele.

(9) La lucrările consiliului interimar participă, cu statut de observator, 2 reprezentanți ai asociațiilor studențești."

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 87/2006:
Articol unic
Art 3 "
Art 5 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 14 "
Art 16 "
Art 19 "
Art 20 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 32 "
Art 33 "
;
se încarcă...