Art 11 " | Lege 87/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 11 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 11.
-

(1) La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

(2) Organizația furnizoare de educație elaborează și adoptă strategia și regulamentul de funcționare ale comisiei.

(3) Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.

(4) Componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar cuprinde:

a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de consiliul profesoral;

b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

c) un reprezentant al părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar, gimnazial sau liceal;

d) un reprezentant al elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și postliceal;

e) un reprezentant al consiliului local;

f) un reprezentant al minorităților naționale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanții părinților sau ai elevilor.

(5) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior cuprinde:

a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de senat;

b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

c) un reprezentant al studenților, desemnat de organizația studențească.

(6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.

(7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităților din rândul cadrelor didactice sau al studenților.

(8) Pentru orice organizație furnizoare de educație, alta decât o instituție de învățământ, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității cuprinde următoarele categorii:

a) 1-3 reprezentanți ai furnizorului;

b) 1-3 reprezentanți ai beneficiarilor direcți;

c) 1-3 reprezentanți ai angajatorilor.

(9) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia."

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 87/2006:
Articol unic
Art 3 "
Art 5 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 14 "
Art 16 "
Art 19 "
Art 20 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
;
se încarcă...