Parlamentul României

Legea nr. 73/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2006 până la 01 septembrie 2016, fiind abrogat prin Ordonanță 24/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) animal de interes economic - orice animal crescut sau deținut în gospodăriile private și în fermele de creștere intensivă, în mod obișnuit, în scopul desfășurării unei activități economice;".

2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

(3) Consiliile locale au obligația de a-și asigura contractual serviciile unei unități de ecarisare autorizate conform legislației în vigoare."

3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore consiliul local asupra morții animalelor la care se referă prezenta ordonanță.

(2) Consiliul local sesizat în condițiile alin. (1) are obligația să anunțe de îndată unitatea de ecarisare."

4. Alineatul (3) al articolului 13 se abrogă.

5. La articolul 16, punctul 4 al literei b) va avea următorul cuprins:

"

4. transportul, respectiv manipularea sau depozitarea deșeurilor de origine animală;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ NICOLAE VĂCĂROIU

București, 23 martie 2006.

Nr. 73.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...