Guvernul României

Hotărârea nr. 90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2006 până la 29 iunie 2006, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 34/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VII din Legea nr. 528/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și al Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări și completări prin Legea ~nr. 470/2002~, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 iulie 2002.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul transporturilor,
construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

București, 19 ianuarie 2006.

Nr. 90.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind
contractele de parteneriat public-privat

;
se încarcă...