Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 28/1995 privind soluționarea recursului declarat de inculpatul Mărginean Nistor împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 130 din 16 noiembrie 1994

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Vasile Gionea - președinte
Viorel Mihai Ciobanu - judecător
Mikl-s Fazakas - judecător
Antonie Iorgovan - judecător
Ioan Muraru - judecător
Raul Petrescu - procuror
Gabriela Radu - magistrat-asistent

Pe rol soluționarea recursului declarat de inculpatul Mărginean Nistor împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 130 din 16 noiembrie 1994.

La apelul nominal a răspuns recurentul Mărginean Nistor.

Procedura este legal îndeplinită.

Dosarul fiind în stare de judecată, președintele completului acordă cuvântul recurentului.

Recurentul solicită admiterea recursului și modificarea deciziei în sensul admiterii excepției, susținând că, prin decizia pronunțată, Curtea Constituțională a statuat numai în privința excepției de neconstituționalitate a noțiunii funcționar și nu și a noțiunii alți salariați.

Reprezentantul Ministerului Public, față de faptul că prin Decizia nr. 35/1994, rămasă definitivă prin Decizia nr. 108/1994, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra constituționalității noțiunii de funcționar, iar, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituție, deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii, solicită respingerea recursului ca nefondat, soluția fiind în concordanță cu prevederile constituționale.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost sesizată de Tribunalul Bistrița-Năsăud prin Încheierea din 14 aprilie 1994, pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 alin. 1 din Codul penal, raportate la art. 148 și 145 din Codul penal, invocată de Mărginean Nistor în Dosarul nr. 273/1994 al Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Prin Decizia nr. 130 din 16 noiembrie 1994 s-a respins ca vădit nefondată excepția de neconstituționalitate, considerându-se că reglementările privind noțiunea de funcționari, inclusiv cele legate de infracțiunile săvârșite de aceștia, sunt de nivelul legii, astfel încât ele nu pot contraveni unei prevederi exprese a Constituției.

În recursul formulat se critică decizia Curții Constituționale pentru motivul că s-a referit în mod expres numai la noțiunea de funcționar și nu s-a pronunțat cu privire la "neconstituționalitatea încadrării juridice a infracțiunii de luare de mită, săvârșită de alt salariat".

Deoarece la judecata în fond, completul de judecată a făcut aplicațiunea art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, completul de recurs a completat dosarul, solicitând, în temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, punctele de vedere ale Senatului, Camerei Deputaților și Guvernului.

În punctul de vedere al Guvernului se precizează, în esență că excepția de neconstituționalitate este nefondată, deoarece art. 147 alin. 1 din Codul penal nu contravine nici uneia dintre prevederile Constituției, iar de pe altă parte, excepția invocată ridică o problemă de interpretare juridică, care este de competența instanțelor judecătorești.

Camera Deputaților și Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

Recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Recurentul, prin motivele de recurs, își însușește motivarea deciziei recurate cu privire la noțiunea de funcționar, dar critică decizia Curții Constituționale pentru că nu s-a pronunțat cu privire la neconstituționalitatea încadrării juridice în infracțiunea de luare de mită a faptei săvârșite de un tinichigiu auto, asimilat cu alt salariat.

Motivele pentru care în decizia Curții Constituționale s-a constatat că noțiunea de funcționar nu este de nivel constituțional se aplică pentru identitate de rațiune și pentru noțiunea de alți salariați, deoarece de principiu este că, dacă o noțiune este de nivelul legii, noțiunea cu care este asimilată nu poate fi decât tot de nivelul legii. În consecință, critica formulată prin recurs nu poate fi reținută; de asemenea, nu poate fi reținută nici cerința constatării neconstituționalității încadrării juridice a faptei săvârșite de inculpatul care a invocat excepția, deoarece interpretarea dispozițiilor legale pentru aplicarea lor în vederea soluționării unui caz dedus judecății este de competența instanței de judecată. În acest sens, Curtea Constituțională s-a pronunțat în mod constant prin deciziile sale nr. 64 din 2 iunie 1994, nr. 56 din 18 mai 1994 și nr. 51 din 5 octombrie 1993.

Pentru considerentele arătate, având în vedere și prevederile art. 144 lit. c) și ale art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și ale art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) și art. 25 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge recursul declarat de Mărginean Nistor împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 130 din 16 noiembrie 1994.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 21 martie 1995.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. dr. VASILE GIONEA

Magistrat-asistent,
Gabriela Radu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...