Guvernul României

Hotărârea nr. 418/2006 privind desființarea Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig și reorganizarea Spitalului Clinic Județean Sibiu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desființează Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică din subordinea Direcției de Sănătate Publică Sibiu.

Art. 2. -

(1) Se reorganizează Spitalul Clinic Județean Sibiu, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică din subordinea Direcției de Sănătate Publică Sibiu, prin preluarea activității Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig.

(2) Spitalul Clinic Județean Sibiu va prelua patrimoniul Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat în condițiile legii, cu întregul activ și pasiv, în baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Personalul Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig se preia de către Spitalul Clinic Județean Sibiu, în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 4. -

Structura organizatorică a Spitalului Clinic Județean Sibiu se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 5. -

Sintagma "- Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29" din anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății" la Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se elimină.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 29 martie 2006.

Nr. 418.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...