Institutul Național de Statistică - INS

Ordinul nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2016

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 noiembrie 2015 până la 13 decembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1302/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 56.573/2015 a Direcției statisticii comerțului exterior din cadrul Institutului Național de Statistică,

potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri,

în temeiul prevederilor Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2016: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri și, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Art. 2. -

Operatorii economici care în cursul anului 2015 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2016.

Art. 3. -

În cursul anului 2016 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2016. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2016 a expedierilor și/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcția de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 18 noiembrie 2014.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

București, 2 noiembrie 2015.

Nr. 501.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...