Institutul Național de Statistică - INS

Ordinul nr. 308/2006 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2006 până la 31 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordin 856/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 149/308

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

Institutul Național de Statistică

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România și Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,

ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

Articol unic. -

Se aprobă completarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupații din economie prevăzute în anexa*) la prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Ministrul muncii, Președintele
solidarității sociale și familiei, Institutului Național de Statistică,
Gheorghe Barbu Vergil Voineagu

ANEXĂ

LISTA OCUPAȚIILOR
care completează Clasificarea ocupațiilor din România

1. Agent de turism codul - 341402
2. Agent de turism touroperator codul - 341403
3. Agent de turism transport turistic intern/internațional/ ticketing/rezervări/cazare/publicitate/marketing/asistență turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri codul - 341404
4. Director de agenție de turism, touroperatoare, detailistă/filială/sucursală codul - 131509
5. Director de club (hotelier) codul - 131510
6. Director de cazare codul - 131511
7. Instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme, etc. codul - 347508
8. Inspector calitate producție culinară codul - 349306
9. Lenjereasă de hotel codul - 413113
10. Bucătar specialist/vegetarian/dietetician codul - 512203
11. Barman preparator codul - 512306
12. Lucrător pensiune turistică codul - 514911
13. Îngrijitor spații hoteliere codul - 913202
14. Lucrător bucătărie (spălător vase mari) codul - 913203
15. Director de centru de informare turistică codul - 131513
16. Director de departament organizare evenimente/banqueting codul - 131514
17. Director de departament alimentație codul - 131515
18. Director de departament catering codul - 131516
19. Director de departament ticketing codul - 131517
20. Barman șef codul - 349303
21. Cofetar șef codul - 349305
22. Pizzar codul - 512202
23. Animator de hotel codul - 349402
24. Ghid de animație codul - 349401
25. Ghid de turism montan, drumeție montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună, zonă montană/habitat natural floră, faună zonă umedă/ supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru/ codul - 349104
26. Ghid de turism codul - 349101
27. Ghid național de turism (touroperator) codul - 349103
28. Ghid de turism sportiv/alpinism și cățărări pe stânci/schi/ bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra ușoare (deltaplan, parapantă) codul - 349105
29. Tehnician compartiment securitate hotel codul - 349205
30. Director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/ camping/sat de vacanță/popas turistic codul - 131507
31. Conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/ montană codul - 131105
32. Director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/ grădină de vară/bar de noapte/bar de zi/cafe bar-cafenea/ disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unități tip fast-food/cofetărie/patiserie codul - 131508
33. Instructor auto codul - 334011
34. Manager tehnologia informației și comunicației codul - 123607
35. Manager relații financiare externe codul - 123111
36. Specialist coordonator de securitate la incendiu codul - 315103
37. Mamoș porcine codul - 612107
38. Lucrător în procesare de fructe de pădure și ciuperci de pădure codul - 741404
39. Producător audio video codul - 245533
40. Editor coordonator programe TV codul - 245534
41. Director de creație codul - 245535
42. Conducător grup turistic se înlocuiește cu însoțitor grup turistic codul - 511301
43. Lucrător room service hotel codul - 512305
44. Ocupația manager în activitatea de turism înlocuiește responsabil complex hotel-restaurant și va avea codul - 122501
45. Ocupația organizator activitate turism (studii medii) va avea codul - 511302
46. Ocupația de animator socio-educativ va avea codul - 511303
47. Ocupația de animator centre de vacanță va avea codul - 511304
48. Ocupația de ranger va avea codul - 511305
49. Ocupația de custode arii protejate va avea codul - 511306
50. Ocupația fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune va avea codul - 816106
51. Patron unitate agrement se înlocuiește cu șef complex hotelier codul - 131502
52. Patron unitate alimentație publică se înlocuiește cu șef agenție/oficiu turism codul - 131503
53. Ghid de turism intern (local) se mută de la 511304 la codul - 349102
54. Administrator hotel codul - 512108 se mută la codul - 131505
55. Șef restaurant de mută de la 512109 la codul - 131506
56. Ghid montan, ghid galerii de artă, ghid interpret, ghid sportiv, ghid supraveghetor, se exclud de la grupa de bază 5113 și va avea codul - 349104
57. Recepționer de hotel se mută de la codul 422202 la codul - 349201
58. Lucrător concierge se mută de la codul 422205 la codul - 349202
59. Șef de recepție hotel se mută de la codul 422203 la codul - 349203
60. Guvernantă de hotel/etaj se mută de la codul - 514205 la codul - 349204
61. Șef de sală restaurant (maître d'hotel) se mută de la codul 512110 codul - 349301
62. Tehnolog alimentație publică se mută de la codul 512204 codul - 349302
63. Bucătar șef se mută de la codul 512203 la codul - 349304
64. Ocupația cabanier se mută de la 512103 la codul - 131512
65. Șef unitate balneoclimaterică se mută de la 122936 la codul - 131504
66. Ocupația paznic de vânătoare de exclude de la 321310 și se include la codul - 615401
în locul ocupației de vânător
67. Ucenic codul - 941101
68. Expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului codul - 241935

Se introduce Subgrupa majoră 94 Ucenici, Grupa minoră 941, Grupa de bază 9411 cu următoarea descriere: "Ucenicul muncește și se pregătește profesional în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; îndeplinește sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care îi permit formarea competențelor specifice calificării pe care urmează să o dobândească, în conformitate cu programa de pregătire profesională prin ucenicie la locul de muncă".

Se modifică denumirea Grupei de bază 1225 după cum urmează: Conducători în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement cu următorul cuprins: "Conducătorii din turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement în subordinea directorilor responsabili, planifică, coordonează și supraveghează activitatea de care răspund și utilizează eficient resursele aflate în administrare".

Se modifică denumirea Grupei de bază 1315 după cum urmează: Conducători de întreprinderi mici din turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement cu următorul cuprins: "Conducătorii de întreprinderi mici din turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement coordonează activitatea unităților, planifică și urmăresc realizarea activităților de care răspund și utilizează eficient resursele aflate în administrare".

Se introduce o grupă minoră 349. Tehnicieni în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement cu următoarea descriere: Tehnicienii în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație, activități de agrement și asimilați se ocupă de asigurarea serviciilor specifice destinate clienților, informează clientela asupra particularităților serviciilor ofertate, furnizează diverse servicii solicitate de clienți organizează activitatea la locul lor de muncă.

Se introduce grupa de bază 3491 Tehnicieni în turism și asimilați cu următoarea descriere: Tehnicieni în turism și asimilați promovează și vând programe și servicii turistice, planifică și organizează servicii turistice pentru clienți, comunică informații necesare clienților despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracțiile din zonă, rezolvă prompt solicitările și reclamațiile, în măsura competenței lor, oferă explicații privind contractul cadru și clauzele contractuale (condițiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile și obligațiile clientului, drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii, termenele de plată, penalizări în caz de retragere, situații de forță majoră); asistă turiștii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, întrețin un dialog permanent cu turiștii și acționează pentru îmbunătățirea programelor turistice pe care le derulează/organizează și însoțesc persoanele sau grupuri de persoane în plimbări călare sau cu atelaje.

Se introduce grupa de bază 3492 Tehnicieni în activități ospitaliere și asimilați cu următoarea descriere: Tehnicienii în activități ospitaliere și asimilați se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil în structurile de cazare turistice; rezervă spații de cazare, primesc clientul, îl cazează, îl asistă pe toată durata sejurului, prestează servicii suplimentare, întocmesc nota de plată și încasează contravaloarea serviciilor prestate, rezolvă solicitările clienților, reclamațiile, situațiile particulare, țin evidența consumurilor clientului, asigură corespondența cu clienții conform normelor interne, gestionează mijloacele de plată, gestionează documentele de evidență specifică și materialele promoționale, reprezintă hotelul în fața clientului în toate etapele sejurului său în hotel.

Se introduce grupa de bază 3493 Tehnicieni în activități de alimentație și asimilați cu următoarea descriere: Tehnicienii în activități de alimentație și asimilați se ocupă de asigurarea condițiilor pentru a satisface cerințele clienților în unitățile de alimentație; coordonează activitățile din salonul de restaurant, organizează serviciile, participă efectiv la realizarea lor, efectuează operațiuni de mare îndemânare în fața clientului, încasează nota de plată, oferă servicii personalizate, ținând cont de obiceiuri, gusturi ale clienților, gestionează reclamațiile clienților, participă la organizarea de evenimente.

Se introduce grupa de bază 3494 Tehnicieni în activități de agrement și asimilați cu următoarea descriere: Tehnicienii în activități de agrement și asimilați se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care aderă la programe turistice sau utilizează structuri ospitaliere, organizează activitățile de agrement oferite, asigură necesarul de terenuri, spații, echipamente, materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta funcționare a dotărilor, echipamentelor, stabilește sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordonează activitatea instructorilor pe activități.

Se modifică denumirea grupei de bază 3414 din Agenți de voiaj în Agenți de turism cu următorul cuprins: Agenții de turism concep, rezervă, oferă, și vând pachete de servicii turistice, fac rezervări de locuri la unități ospitaliere, unități de alimentație și unități de agrement pentru clienți, fac rezervări pentru transportul aerian, auto, feroviar și maritim, organizează excursii, drumeții și evenimente pentru turiști, oameni de afaceri persoane cu motivații diferite (tratament, practicanți de sport, participanți la manifestări sportive, culturale, religioase etc.).

Se modifică denumirea grupei minore 511 Însoțitori de zbor și ghizi în Însoțitori de zbor și organizatori de activități turistice.

Se modifică denumirea grupei de bază 5113 Ghizi în Organizatori de activități turistice cu următorul cuprins: Organizatorii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbări, le asigură confortul și oferă explicații asupra punctelor de interes turistic, organizează cursuri de inițiere și perfecționare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turiști în timpul sejurului supraveghează copii aflați în stațiune, organizează activități de agrement sau acțiuni turistice pentru turiștii români și străini.

Se modifică denumirea grupei de bază 6154 din Vânători în Paznici de vânătoare cu următorul cuprins: Paznicii de vânătoare se ocupă cu asigurarea pazei și cu gospodărirea fondurilor de vânătoare, cu paza, ocrotirea și îngrijirea animalelor sălbatice din fondurile de vânătoare, cu asigurarea și distribuirea hranei complementare speciilor de vânat din fondurile de vânătoare, cu desfășurarea de activități agricole pentru asigurarea hranei vânatului, cu combaterea dăunătorilor cu păr și cu pene ai speciilor de vânat, cu prevenirea și descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea și menținerea în stare de funcționare a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor vânătorești.

Se modifică denumirea ocupației Conducător de întreprindere mică patron (girant) învățământ, sănătate, sport, informatică etc. codul - 131901.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...