Parlamentul României

Legea nr. 38/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) După forma de proprietate, ocoalele silvice sunt:

a) ocoale silvice de stat - cele înființate de instituțiile specializate ale statului. Acestea asigură administrarea pădurilor proprietate publică a statului și pot asigura servicii silvice sau administrarea pădurilor altor proprietari, pe bază de contract;

b) ocoale silvice private - cele înființate de unitățile administrativ-teritoriale, de persoane juridice sau de persoane fizice. Acestea asigură servicii silvice și administrarea pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a pădurilor proprietate privată a celor care le-au înființat, precum și pentru alți proprietari, pe bază de contract. Mai mulți proprietari se pot asocia pentru înființarea unui ocol pe principiul eficienței."

2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON)."

3. La articolul 17, alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Ocoalele silvice și actualii deținători răspund de paza și protecția vegetației forestiere de pe terenurile solicitate de foștii proprietari și după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare și pază cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data punerii în posesie."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 1 martie 2006.

Nr. 38.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...