Parlamentul României

Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2006 până la 31 decembrie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 99/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează constituirea, organizarea, autorizarea și funcționarea băncilor de credit ipotecar ca instituții de credit în înțelesul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată.

Art. 2. -

(1) Băncile de credit ipotecar se constituie sub forma juridică de societate comercială pe acțiuni, cu aprobarea Băncii Naționale a României, și își desfășoară activitatea pe baza autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României în acest scop.

(2) Societățile de credit ipotecar care doresc să își desfășoare activitatea ca bănci de credit ipotecar vor urma procedura de autorizare pentru bănci prevăzută de normele Băncii Naționale a României. Până la data soluționării cererii de autorizare, precum și în cazul respingerii cererii, societățile de credit ipotecar își pot desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2002 privind societățile de credit ipotecar, aprobată prin Legea nr. 330/2003.

Art. 3. -

Se interzice oricărei persoane care nu are autorizație emisă de Banca Națională a României să utilizeze denumirea de bancă de credit ipotecar sau derivatele acestei denumiri în legătură cu o activitate, un produs ori un serviciu, cu excepția cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută printr-un acord internațional.

Art. 4. -

(1) Principalul obiect de activitate al băncilor de credit ipotecar îl constituie desfășurarea cu titlu profesional a activității de acordare de credite ipotecare pentru investiții imobiliare și atragerea de fonduri rambursabile de la public prin emisiune de obligațiuni ipotecare.

(2) Cu excepția activității de atragere de depozite, băncile de credit ipotecar pot desfășura, în limita autorizației acordate, activitățile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 58/1998, republicată, în condițiile în care acestea susțin activitatea de acordare de credite ipotecare și emisiune de obligațiuni ipotecare.

(3) Bunurile mobile și imobile dobândite de o bancă de credit ipotecar ca urmare a executării silite a creanțelor băncii și care nu sunt utilizate în condițiile art. 13 din Legea nr. 58/1998, republicată, vor fi vândute în termen de 24 de luni de la data dobândirii. Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Naționale a României.

Art. 5. -

Intră sub incidența prevederilor cap. XII din Legea nr. 58/1998, republicată, faptele de încălcare de către băncile de credit ipotecar a prevederilor prezentei legi, în baza căreia își desfășoară activitatea, în măsura în care acele legi speciale nu includ dispozițiile de sancționare a faptelor respective.

Art. 6. -

Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 58/1998, republicată, în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei legi.

Art. 7. -

Banca Națională a României va elabora norme de aplicare a prezentei legi în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 8. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN NĂSTASE TEODOR VIOREL MELEȘCANU

București, 1 martie 2006.

Nr. 33.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...