Guvernul României

Ordonanța nr. 13/1992 privind programul, competențele și criteriile de desfășurare a activității de creditare a comerțului exterior și de asigurare a creditelor de export în anul 1992, în numele și în contul statului

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 26 august 1992.

În vigoare de la 26 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Stimularea activității de comerț exterior în numele și în contul statului, prin bonificații de dobînzi la creditele bancare acordate pentru activitatea de export și prin asigurarea creditelor de export împotriva riscurilor politice, se desfășoară în limita fondurilor aprobate cu această destinație, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 2. -

În concordanță cu acordurile guvernamentale comerciale și de plăți încheiate de țara noastră cu alte țări și ca clasamentele de risc pe țări operațiunile de creditare a exportului pentru care se acordă bonificații de dobînzi, precum și de asigurare a creditelor de export în anul 1992 se desfășoară în limitele (plafoanele) și potrivit repartiției pe zone geografice, prevăzute în programul orientativ anexat la prezenta ordonanță.

Art. 3. -

La examinarea și aprobarea operațiunilor individuale, desfășurate în contul și în numele statului, de creditare a exportului pentru care se aprobă bonificații de dobînzi, precum și de asigurare a creditelor de export, se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) între România și țara parteneră cu care se desfășoară activități de comerț exterior, de către agenții economici, să existe acorduri guvernamentale comerciale și de plăți ratificate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

b) livrările de mașini, utilaje, instalații complexe, obiective executate în străinătate, pentru care se acordă credite pentru producția de export cu bonificații de dobînzi, să fie, în principal, de origine românească;

c) clasamentele de risc de țară;

d) creditarea și asigurarea, în numele și în contul statului, se acordă pînă la limita a cel mult 85% din valoarea contractelor de export-import.

Art. 4. -

Operațiunile individuale pentru acordarea de bonificații de dobînzi la creditele bancare pentru activitatea de export, precum și pentru asigurarea creditelor de export împotriva riscurilor politice se aprobă conform competențelor stabilite de Guvern, în limita fondurilor și plafoanelor aprobate prin bugetul de stat pe acest an. Fondurile neutilizate vor fi reportate în anul următor, urmînd a fi utilizate cu aceeași destinație.

Art. 5. -

Plafoanele maxime de expunere a asigurărilor de credite de export, precum și pentru activitatea de emitere de garanții la importurile și exporturile din cadrul liniilor de credite externe se aprobă de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, înființat potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 844/1991.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 17 august 1992.

Nr. 13.

ANEXĂ

PROGRAMUL
privind limitele și orientările operațiunilor de finanțare și asigurare
a creditelor de export în numele și în contul statului

În anul 1992 cheltuielile aprobate prin bugetul de stat pentru stimularea activității de comerț exterior în numele și în contul statului se repartizează pe feluri de acțiuni unde se acordă sprijin, plafoane și zone geografice, după cum urmează:

A. Bonificații de dobînzi la credite acordate pentru
activitatea de export

Acțiunea Zona geografică Plafon din totalul sumei aprobate prin buget în %
1. Livrări pe credite la export de mașini, utilaje, instalații complexe și executarea de obiective în străinătate a) Europa Centrală și de Est 10
b) Europa Occidentală 25
c) Africa și Orientul Mijlociu 15
d) Asia - Oceania 25
e) America 25

B. Asigurarea de credite de export împotriva riscurilor politice

Acțiunea Zona geografică Plafon din totalul sumei aprobate prin buget și din limita maximă de expunere în %
1. Asigurări și reasigurări împotriva riscurilor politice a) Europa Centrală și de Est 40
b) Europa Occidentală 5
c) Africa și Orientul Mijlociu 25
d) Asia - Oceania 15
e) America 15

2. În funcție de derularea procesului de livrări pe credite la export și de asigurare de credite de export împotriva riscurilor politice, pe baza documentațiilor tehnico-economice prezentate de agenții economici, analizate critic de Banca de Export-Import a României, și a clasamentelor de risc de țară, se autorizează Guvernul ca, prin Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, să aprobe modificări în plafoanele prevăzute la pct. 1 de mai sus cu încadrări în nivelul alocației de la buget pentru aceste destinații.

3. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, împreună cu ministerele și departamentele, vor identifica acțiunile pe anul 1992 care necesită a fi sprijinite cu prioritate și le vor comunica Băncii de Export-Import a României care, după examinarea proiectelor elaborate, le va supune spre aprobare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...