Guvernul României

Ordonanța nr. 12/1992 privind punerea la dispoziția autorităților publice locale a sumei de 26 miliarde lei din încasările obținute în anul 1992 la fondul constituit din influențele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate și produse finite, de către agenții economici cu capital de stat, ca urmare a acțiunilor de liberalizare a prețurilor

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 27 august 1992.

În vigoare de la 27 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se aprobă punerea la dispoziția autorităților publice locale a sumei de 26 miliarde lei, în vederea realizării unor lucrări de investiții privind alimentări cu apă, stații de epurare, stații de pompare a apei și a energiei termice, modificări și modernizări la centralele de producere a agentului termic, canalizări.

Suma de 26 miliarde lei se asigură din încasările obținute în anul 1992 la fondul constituit din influențele rezultate din reevaluarea, în anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate și produse finite, de către agenții economici cu capital de stat, ca urmare a acțiunilor de liberalizare a prețurilor, și se repartizează pe județe, municipiul București și sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanță.

Art. 2. -

Sumele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță se vor vira, de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în conturi speciale deschise, la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., consiliilor județene, Consiliului sectorului agricol Ilfov și Consiliului local al municipiului București.

Consiliile județene și Consiliul sectorului agricol Ilfov, din sumele primite în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare S.A., vor pune la dispoziția consiliilor locale, în conturi speciale deschise pe seama acestora la unitățile teritoriale ale Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., fondurile repartizate pentru realizarea investițiilor prevăzute în listele anexă nr. 1/1 la 1/42 la prezenta ordonanță.

În mod asemănător, va proceda și Consiliul local al municipiului București pentru acele obiective de investiții pe care le poate repartiza pe sectoare.

Art. 3. -

Sumele repartizate se vor utiliza numai pentru obiectivele cuprinse în listele anexă 1/1 la 1/42 din prezenta ordonanță și în limita stabilită pentru fiecare obiectiv, inclusiv pentru lucrările executate și nedecontate, precum și pentru rambursarea eventualelor credite de compensare contractate de beneficiarii acestor obiective de investiții.

Art. 4. -

Consiliile județene, Consiliul sectorului agricol Ilfov, Consiliul local al municipiului București și celelalte consilii locale cărora li s-au repartizat fonduri pentru obiectivele de investiții, în condițiile prezentei ordonanțe, vor stabili și aproba programe care să asigure o maximă eficiență în cheltuirea fondurilor repartizate.

Administrarea, cheltuirea și raportarea execuției fondurilor repartizate se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.

Eventualele sume neutilizate la finele anului 1992 se vor reporta în anul 1993, cu aceeași destinație.

Art. 5. -

În vederea derulării operațiunilor, Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. vor conveni condițiile de utilizare a fondurilor, dobînzile la disponibilitățile temporare și comisioanele pentru operațiunile efectuate.

Art. 6. -

În baza prevederilor art. 2 din Legea nr. 81/1992, Guvernul va înainta Parlamentului prezenta ordonanță spre aprobare.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 17 august 1992.

Nr. 12.

ANEXA Nr. 1

SITUAȚIA
cuprinzînd fondurile repartizate, pe județe, pentru realizarea
investițiilor rămase de executat

- milioane lei -
Județul TOTAL
de acordat din fondul special
din care:
Alimentări cu apă Canalizări Stații de epurare Stații de pompare Modif. și modern. C.T. și P.T.
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL 26.000,0 15.545,7 1.726,6 4.135,0 387,2 4.205,5
1. Alba 316,4 192,8 _ 123,6 - -
2. Arad 203,7 48,5 82,0 - - 73,2
3. Argeș 331,4 146,0 28,7 45,1 - 111,6
4. Bacău 181,6 102,6 - 79,0 - -
3. Bihor 1.000,0 522,9 100,0 185,0 - 192,1
6. Bistrița-Năsăud 40,0 40,0 - - - -
7. Botoșani 398,3 234,3 - - - 164,0
8. Brașov 250,8 - 39,8 196,0 - 15,0*)
9. Brăila 599,3 143,7 455,6 - - -
10. Buzău 239,0 156,1 3,0 - - 79,9
11. Caraș-Severin 635,0 265,0 68,3 41,5 - 260,2
12. Călărași 693,0 207,0 80,0 - - 406,0
13. Cluj 867,5 419,4 50,0 184,0 20,0 194,1
14. Constanța 1.000,0 410,6 207,1 179,6 - 202,7
15. Covasna 249,0 119,0 - - - 130,0
16. Dîmbovița 305,0 124,0 10,0 80,0 20,0 71,0
17. Dolj 800,0 720,0 - 80,0 - -
18. Galați 800,0 700,0 - - - 100,0
19. Giurgiu 380,0 233,0 147,0 - - -
20. Gorj 252,0 232,0 - 20,0 - -
21. Harghita 101,0 95,0 - - - 6,0
22. Hunedoara 412,0 236,8 - 82,1 - 93,1
23. Ialomița 540,0 540,0 - - - -
24. Iași 300,0 - - 300,0 - -
25. Maramureș 759,0 522,0 - - - 237,0
26. Mehedinți 75,2 66,2 9,0 - - -
27. Mureș 350,5 195,1 114,7 - - 40,7
28. Neamț 282,3 282,3 - - - -
29. Olt 700,0 549,7 31,0 119,3 - -
30. Prahova 371,0 176,0 - 195,0 - -
31. Satu Mare 413,3 115,1 - 23,3 - 274,9
32. Sălaj 358,2 344,7 - 13,5 - -
33. Sibiu 600,0 600,0 - - - -
34. Suceava 284,0 183,0 - 65,0 - -
35. Teleorman 416,3 340,4 - 30,0 - 45,9
36. Timiș 992,0 291,9 - 350,0 - 350,1
37. Tulcea 157,2 112,0 - - 45,2 -
38. Vaslui 606,7 275,0 131,7 200,0 - -
39. Vîlcea 942,2 942,2 - - - _
40. Vrancea 141,0 80,0 - 43,0 - 18,0
41. Municipiul București 7508,1 4.437,4 128,7 1500,0 302,0 1.140,0
42. Sectorul agricol Ilfov 184,0 144,0 40,0 - - -

*) Rețea și punct termic, grup sanitar, căi de acces și platformă piață.

ANEXA Nr. 1/1

JUDEȚUL ALBA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 587,7 138,2 449,5 310,4
din care:
Alimentări cu apă 433,7 121,5 312,2 192,8
- rezervor apă potabilă în municipiul Alba Iulia p.e. nr. 1.107/1989 42,5 22,0 20,5 20,5
- extindere alimentare cu apă în comuna Mihăești acord nr. 3.808/1980, p.e. nr. 175/1980 48,6 46,2 2,4 2.4
- rețele apă și rezervor în orașul Sebeș s.t.e. nr. 3.555/1990 198,3 14,0 184,3 95,0
- alimentare cu apă în comuna Farău acord M.E.F. nr. 717/1991 32,3 1,5 30,8 15,0
- alimentare cu apă în comuna Jidvei n.c. și p.e. nr. 2.999/1987 15,9 2,4 13,5 10,0
- alimentare cu apă în comuna Lupșa p.f.u. nr. 2.301/1991 4,2 1,9 2,3 2,3
- alimentare cu apă în comuna Salciua d.d.e. nr. 3.569/1991 3,6 1,8 1,8 1,8
- alimentare cu apă în comuna Unirea p.e. nr. 44/1991 9,1 2,6 8,5 8,5
- alimentare cu apă în comuna Berghin acord nr. 717/1991 16,1 1,1 15,0 4,2
- alimentare cu apă potabilă și rezervor de 1.000 mc în orașul Ocna Mureș Decretul nr. 312/1988 63,1 28,0 35,1 35,1
Stații de epurare 154,0 16,7 137,3 123,6
- extinderea stației de epurare și canalizare în orașul Ocna Mureș Decretul nr. 312/1988 154,0 16,7 137,3 123,6

ANEXA Nr. 1/2

JUDEȚUL ARAD

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 516,0 104,9 411,1 203,7
din care:
Alimentări cu apă 91,6 25,3 66,3 48,5
- rețele apă stradală în municipiul Arad p.f.u. 82/1990 33,3 10,7 22,6 22,0
- alimentare cu apă comuna Archis p.e. 107/1986 5,4 0,7 4,7 3,5
- alimentare cu apă comuna Almaș p.e. 14/1983 15,2 6,9 8,3 4,0
- alimentare cu apă în comuna Fîntînelele p.f.u. 22/1991 4,4 0,1 4,3 3,2
- alimentare cu apă în comuna Hălmagiu p.f.u. 186/1990 3,2 1,2 2,0 1,5
- alimentare cu apă în comuna Hălmăgel p.f.u. 280/1990 2,8 1,2 1,6 0,4
- alimentare cu apă în orașul Ineu p.f.u. 224/1991 3,6 0,2 3,4 3,4
- rețele cu apă în orașul Chișineu Criș p.f.u. 224/1991 6,4 0,5 5,9 5,5
- alimentare cu apă în comuna Pîncola p.f.u. 148/1990 17,3 3,8 13,5 5,0
Canalizări 327,1 61,5 265,6 82,0
- canalizare zona Bujac din municipiul Arad Decizia nr. 780/1991 26,9 8,4 18,5 16,5
- acoperirea canalului Mureșel din municipiul Arad p.f.u. 22.026/1990 147,7 15,0 132,7 34,5
- dezvoltări canalizări și stație de epurare în municipiul Arad Decret 233/1985 138,9 37,4 101,5 26,0
- canalizare în comuna Cermei Decizia nr. 60/1986 13,6 0,7 12,9 5,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 97,3 18,1 79,2 73,2
- modernizări rețele termice în municipiul Arad Decizia nr. 391/1991 76,3 18,1 58,2 58,2
- centrală termică în orașul Ineu Decizia nr. 391/1991 21,0 - 21,0 21,0

ANEXA Nr. 1/3

JUDEȚUL ARGEȘ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.221,0 297,0 924,0 331,4
din care:
Alimentări cu apă 298,5 117,7 180,0 146,0
- extindere alimentare cu apă etapa a II-a, în orașul Topoloveni s.t.e. 158/1990 84,3 17,0 67,3 67,3
- alimentare cu apă în orașul Cîmpulung s.t.e. 93/1985 136,7 87,9 48,8 45,0
- alimentare cu apă în comuna Sălătruc s.t.e. 93/1990 7,0 2,7 4,3 1,7
- alimentare cu apă în comuna Domnești s.t.e. 99/1990 7,0 4,2 2,8 2,8
- alimentare cu apă în comuna Suici s.t.e. 92/1991 11,8 1,1 10,7 3,3
- alimentare cu apă în comuna Tigve s.t.e. 97/1991 12,2 0,8 11,4 5,6
- alimentare cu apă în comuna Godeni s.t.e. 99/1990 12,9 1,0 11,9 5,0
- alimentare cu apă în comuna Mozăceni s.t.e. 9/1991 6,4 1,5 4,9 4,9
- alimentare cu apă în comuna Corbi s.t.e. 236/1990 9,0 1,2 7,8 3,9
- alimentare cu apă în comuna Răteșți s.t.e. 298/1990 4,6 0,3 4,3 2,5
- alimentare cu apă în comuna Ciomăgești Decizia nr. 332/1991 6,6 - 6,6 4,0
Stații de epurare 137,0 82,4 54,6 45,1
- extinderea stației de epurare a municipiului Pitești s.t.e. 74/1985 77,0 58,9 18,1 18,1
- extinderea stației de epurare a orașului Cîmpulung s.t.e. 89/1986 60,0 23,5 36,5 27,0
Canalizări 611,7 34,7 577,0 28,7
- colector canalizare în zona industrială Nord, municipiul Pitești s.t.e. 91/1989 566,1 17,0 549,1 15,2
- canalizare în orașul Curtea de Argeș s.t.e. 112/1986 45,6 17,7 27,9 13,5
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 173,8 62,2 111,6 111,6
- - lucrări de îmbunătățire a sistemului de termoficare în municipiul Pitești, P.T. 207 s.t.e. 104/1991 centrală termică pe lîngă punctele 87,3 16,6 70,7 70,7
termice 1, 3 și 4 din orașul Costești s.t.e. 454/1990 86,5 45,6 40,9 40,9

ANEXA Nr. 1/4

JUDEȚUL BACĂU

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.105,0 367,0 738,0 181,6
din care:
Alimentări cu apă 565,0 278,9 286,1 102,6
- dezvoltare alimentare cu apă potabilă, municipiul Bacău H.C.M. nr. 235/VI/1989 565,0 278,9 286,1 102,6
Stații de epurare 540,0 88,1 451,9 79,0
- extindere stație de epurare a apelor uzate, municipiul Bacău H.C.M. nr. 208/1987 540,0 88,1 451,9 79,0

ANEXA Nr. 1/5

JUDEȚUL BIHOR

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 2.495,5 219,0 2.278,5 1.000,0
din care:
Alimentări cu apă 1.318,9 160,9 1.158,0 522,8
- dezvoltare alimentare cu apă la Uzina nr. 5, municipiul Oradea H.G. nr. 29/1990 203,0 33,9 169,1 100,0
- lucrări pentru menținerea capacității de alimentare cu apă, oraș Aleșd H.G. nr. 29/1990 300,0 11,0 289,0 100,0
- menținere capacitate de alimentare cu apă, oraș Beiuș s.t.e. nr. 13.422/1990 196,0 10,0 186,0 50,0
- modernizare alimentare cu apă, oraș Marghita H.G. nr. 29/1990 130,0 40,0 90,0 50,0
- alimentare cu apă, comuna Tinca Acord M.E.F. nr. 1.006/1991 63,1 23,4 39,7 15,0
- alimentare cu apă, oraș Salonta Acord M.E.F. nr. 974/1991 263,0 2,8 260,2 86,8
- alimentare cu apă, comuna Valea lui Mihai H.G. nr. 29/1990 56,1 23,1 33,0 30,1
- alimentare cu apă, comuna Săculeni Acord M.E.F. nr. 1.005/1991 89,0 13,0 76,0 76,0
- alimentare cu apă oraș Nucet H.G. nr. 29/1990 18,7 3,7 15,0 15,0
Stații de epurare 757,1 42,3 714,8 185,0
- extindere stație de epurare, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 930/1991 486,9 24,1 462,8 100,0
- stație de epurare, comuna Tinca H.G. nr. 29/1990 77,9 12,1 65,8 15,0
- dezvoltare stație de epurare, oraș Salonta Acord M.E.F. nr. 924/1991 148,8 1,6 147,2 50,0
- stație de epurare, comuna Valea lui Mihai H.G. nr. 29/1990 43,5 4,5 39,0 20,0
Canalizări 207,4 12,3 195,1 100,0
- colector menajer principal mal stîng Crișul Repede, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 876/1991 87,4 11,3 76,1 50,0
- canalizare menajeră, oraș Aleșd Acord M.E.F. nr. 783/1991 120,0 1,0 119,0 50,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 212,1 3,5 208,6 192,1
- centrală termică, comuna Suncuiuș H.G. nr. 29/1990 35,0 3,5 31,5 15,0
- înlocuire hidroelevatoare și trecere la termoficare prin schimbătoare de căldură, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 688/1992 89,8 - 89,9 89,9
- punct termic, stație hidrofor și rezervor de acumulare, str. Coreea, municipiul Oradea Acord M.E.F. nr. 904/1991 87,2 - 87,2 87,2

ANEXA Nr. 1/6

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 60,3 - 60,3 40,9
din care:
Alimentări cu apă 60,3 - 80,3 40,9
- alimentare cu apă potabilă, comuna Lechinta Decizia nr. 433/1990 60,3 - 30,3 40,0

ANEXA Nr. 1/7

JUDEȚUL BOTOȘANI

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 588,7 115,3 473,4 398,3
din care:
Alimentări cu apă 424,7 115,3 309,4 234,3
- dezvoltare alimentare cu apă, municipiul Botoșani Decretul nr. 377/1982 116,9 96,3 20,0 20,0
- aducțiune apă magistrala Trușești - Ungureni Decizia nr. 160/1991 97,8 0,5 97,3 50,0
- dezvoltare alimentare cu apă, comuna Darabani Decizia nr. 170/1990 75,8 14,8 61,0 50,0
- alimentare cu apă, localitatea Brăești Decizia nr. 245/1991 3,3 1,3 2,0 2,0
- alimentare cu apă, comuna Durnești Decizia nr. 245/1991, 12,0 2,0 10,0 10,0
- dezvoltare alimentare cu apă, comuna Săveni Decizia nr. 301/1989 22,1 - 22,1 12,3
- alimentare cu apă, localitatea Mitoc Acord M.E.F. nr. 1.428/199 46,5 - 46,3 40,0
- alimentare cu apă, comuna Todirani Acord M.E.F. nr. 1.444/1991 50,5 - 50,5 40,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 164,0 - 164,0 164,0
- modificări și modernizări centrale și puncte termice în localitățile Dorohoi, Botoșani, Săveni, Bucecea Decizia nr. 180/1090 din care la: 164,0 - 164,0 164,0
- Dorohoi 40,0 - 40,0 40,0
- Botoșani 86,9 - 86,0 86,0
- Săveni 21,0 - 21,0 21,0
- Bucecea 17,0 - 17,0 17,0

ANEXA Nr. 1/8

JUDEȚUL BRAȘOV

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 283,8 16,9 266,9 250,8
din care:
Stații de epurare 198,2 2,2 196,0 196,0
- stație de epurare în orașul Victoria Decizia nr. 218/1989 148,0 2,2 145,8 145,8
- stație de epurare în orașul Predeal Decizia nr. 217/1989 50,2 - 50,2 50,2
Canalizări 52,3 12,5 39,8 39,8
- canal colector în orașul Victoria Decizia nr. 218/1989 22,7 - 22,7 22,7
- canal colector în orașul Predeal Decizia nr. 217/1989 29,6 12,5 17,1 17,1
Lucrări edilitare la obiectivul de investiții "Piață agroalimentară" în municipiul Făgăraș Decret nr. 312/1989 33,3 2,2 31,1 15,0*)

*) Rețea și punct termic, grup sanitar, căi de acces și platformă piață.

ANEXA Nr. 1/9

JUDEȚUL BRĂILA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.487,0 348,8 1.138,2 599,3
din care:
Alimentări cu apă 272,7 73,3 199,4 143,7
- extindere alimentare cu apă în localitățile județului Brăila Decizia nr. 529/1990 din care: 17,9 3,1 14,8 14,8
- comuna Șușești 0,7 - 0,7 0,7
- comuna Stăncuța 0,5 - 0,5 0,5
- comuna Viziru 2,0 - 2,0 2,0
- comuna Zăvoaia 2,6 - 2,6 2,6
- comuna Vereștii de Jos 2,5 - 2,5 2,5
- comuna Dudești 2,2 - 2,2 2,2
- comuna Tufești 4,2 1,9 2,3 2,3
- comuna Traian 3,2 1,2 2,0 2,0
- extindere alimentare cu apă a municipiului Brăila Decizia nr. 1.192/1990 110,8 19,4 91,4 45,0
- dezvoltare alimentare cu apă, oraș Făurei Decizia nr. 68/1986 114,6 50,8 63,8 54,5
- rezervor înmagazinare apă potabilă, municipiul Brăila Decizia nr. 4/1991 29,4 - 29,4 29,4
Canalizări 1.214,3 275,5 938,8 455,6
- refacere colector general ape uzate, municipiul Brăila Decizia nr. 15/1986 908,0 222,6 685,4 300,0
- refacere străzi ca urmare a executării canalului colector în municipiul Brăila Decizia nr. 1.375/1990 115,9 5,2 110,7 40,0
- scoatere de sub inundație a cartierelor Radu Negru și Lacu Dulce, municipiul Brăila, 3,2 km canal colector, 2,0 ha reamenajare luciul apei Decizia nr. 65/1989 76,7 18,6 58,1 31,0
- extindere rețele canalizare și stație de epurare oraș Făurei Decizia nr. 69/1986 113,7 29,1 84,0 84,6

ANEXA Nr. 1/10

JUDEȚUL BUZĂU

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 405,0 108,3 298,7 239,0
din care:
Alimentări cu apă 278,7 64,9 213,8 156,1
- alimentare cu apă municipiul Buzău s.t.e. nr. 317/1988 170,9 32,3 138,6 106,6
- alimentare cu apă oraș Rîmnicu Sărat s.t.e. nr. 1.200/3514/1990 21,9 16,9 5,0 5,0
- alimentare cu apă comuna Gura Teghii s.t.e. nr. 7.108/1990 12,1 4,6 7,5 4,0
- alimentare cu apă comuna Grebanu s.t.e. nr. 7.108/1990 9,6 7,6 2,0 2,0
- alimentare cu apă comuna Calvini s.t.e. nr. 244/1989 5,5 1,5 4,0 2,5
- alimentare cu apă comuna Podgoria s.t.e. nr. 7108/1990 8,0 1,0 7,0 7,0
- alimentare cu apă comuna Mărăcineni s.t.e. nr. 7.108/1990 10,0 1,0 9,0 9,0
- alimentare cu apă comuna Cozieni s.t.e. nr. 310.676/1991 7,8 - 7,8 5,0
- alimentare cu apă comuna Smîrdan s.t.e. nr. 310.674/1991 10,1 - 10,1 5,0
- alimentare cu apă comuna Ojasca s.t.e. 310.675/1991 10,8 - 10,8 5,0
- alimentare cu apă comuna Bisoca s.t.e. nr. 310.073/1991 12,0 - 12,0 5,0
Canalizări 6,0 3,0 3,0 3,0
- alimentare cu apă și canalizare, localitatea Cătunul Merii - Rîmnicu Sărat s.t.e. nr. 1.200/5.535/1990 Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 6,0 120,3 3,0 40,4 3,0 79,9 3,0 79,9
- refacere rețele termice P.T. 2, 6, 7, 10, 11, 18, municipiul Buzău s.t.e. nr. 1.200/5.334/1990 120,3 40,4 79,9 79,9

ANEXA Nr. 1/11

JUDEȚUL CARAȘ-SEVEBIN

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 2.251,6 450,7 1.800,9 635,0
din care:
Alimentări cu apă 1.270,4 4333,5 936,9 265,0
- alimentare rețea distribuție apă, oraș Anina Decizia nr. 145/1991 82,0 12,4 69,6 20,0
- alimentare cu apă, oraș Caransebeș - Zorvești Decizia nr. 294/1931 418,5 16,8 401,7 50,6
- alimentare cu apă, oraș Oravița Decretul nr. 105/1988 343,6 233,6 110,0 110,0
- dezvoltare rețea distribuție apă, oraș Oravița Decizia nr. 197/1988 148,7 41,1 107,6 50,0
- alimentare cu apă, oraș Anina (punct Jervan) Decretul nr. 328/1985 210,4 24,3 186,1 10,0
- alimentare cu apă, comuna Slatina - Timiș Decretul nr. 830/1991 67,2 5,3 61,9 25,0
Stații de epurare 138,1 10,5 127,6 41,5
- stație epurare și canalizare, oraș Bocșa Decizia nr. 276/1986 40,6 9,1 31,5 31,5
- stație epurare, oraș Anina Decizia nr. 149/1986 97,5 1,4 96,1 10,0
Canalizări 186,3 9,2 177,1 68,3
- optimizare canal, oraș Caransebeș Decizia nr. 227/1991 05,5 3,1 92,4 25,0
- optimizare canalizare Micro III, municipiul Reșița Decizia nr. 353/1986 90,8 6,1 84,7 43,3
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 656,8 97,5 559,3 260,2
- optimizare P.T. și R.T., municipiul Reșița Decizia nr. 147/1991 328,7 61,2 267,5 100,6
- strămutare C.T. 1 Mai, oraș Anina Decizia nr. 274/1990 63,5 9,4 54,1 44,1
- optimizare C.T. și R.T., oraș Băile Herculane Decizia nr. 216/1991 67,6 4,7 62,9 32,8
- optimizare C.T. și R.T., oraș Caransebeș Decizia nr. 237/1990 80,6 14,4 66,2 46,2
- optimizare instalație termică, oraș Moldova Nouă Decizia nr. 341/1991 24,1 7,0 17,1 17,1
- optimizare C.T. și R.T., oraș Oravița Decizia nr. 358/1991 92,3 6,8 91,5 20,0

ANEXA Nr. 1/12

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.186,0 392,8 793,2 693,0
din care:
Alimentări cu apă 407,7 200,7 207,0 207,0
- alimentare cu apă potabilă platforma industrială, municipiul Călărași s.t.e. nr. 198/1983, s.t.e. 173/1991 36,1 6,1 18,0 18,0
- alimentare cu apă industrială platforma industrială municipiul Călărași s.t.e. nr. 188/1983, s.t.e. nr. 173/1991 72,3 55,3 17,0 17,0
- alimentare cu apă potabilă sursa Dunăre, municipiul Călărași s.t.e. nr. 113/1981, s.t.e. nr. 173/1991 263,2 121,2 112,0 142,0
- alimentare cu apă în comunele județului Călărași s.t.e. nr. 271/1990, s.t.e. nr. 315/1990 36,1 6,1 30,0 30,0
din care:
- comuna Unirea 1,8 1,0 0,8 0,8
- comuna Rosetti 6,1 0,3 5,8 5,8
- comuna Chiselet 2,0 1,5 0,5 0,5
- comuna Dragoș Vodă 3,0 1,1 1,9 1,9
- comuna Cuza Vodă 1,7 1,2 0,5 0,5
- comuna Borcea 2,0 0,6 1,4 1,4
- comuna Ștefan Vodă 6,0 - 6,0 6,0
- comuna Valea Argovei 4,0 - 4,0 4,0
- comuna Grădiștea 1,5 - 1,5 1,5
- comuna Modelu 3,0 0,4 2,6 2,6
- comuna Dichiseni 5,0 - 5,0 5,0
Canalizări 265,2 185,2 80,0 80,0
- canalizare menajeră, comuna Dragalina s.t.e. nr. 85/1977 145,8 95,6 50,0 50,0
- canalizare municipiul Călărași s.t.e. nr. 113/1981 Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 119,6 513,1 89,8 6,9 30,0 506,2 30,0 406,0
- punct termic nr. 11, oraș Oltenița s.t.e. nr. 193/1991 19,9 6,9 13,0 13,0
- centrala termică pe păcură, oraș Oltenița în curs de expertizare la M.E.F. 493,2 - 493,2 393,8

ANEXA Nr. 1/13

JUDEȚUL CLUJ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL: 2.680,9 414,7 2.266,2 861,3
din care:
Alimentări cu apă 1.085,5 185,3 900,2 419,4
- conductă echilibrare presiune Φ 1.400, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 2.184/90 80,0 29,5 30,5 21,1
- rezervor 2.500 mc cartierul Zorilor, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 1.769/85 7,0 5,7 1,3 1,3
- extindere stație filtre Gilău, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 2.184/84 70,0 32,0 38,0 38,0
- prag de fund rîu Arieș, municipiul Turda Decizia nr. 2.466/52/91 130,0 31,9 93,1 70,0
- conductă echilibrare Φ 600, municipiul Turda Decizia nr. 32/91 53,8 45,8 8,0 8,0
- conductă de alimentare cu apă Φ 600, municipiul Dej Decizia nr. 4.057/48/91 95,0 28,2 86,8 50,0
- alimentare cu apă, comuna Iclod Decizia nr. 352/91 23,5 0,7 22,8 4,0
- alimentare cu apă comuna Calatele Decizia nr. 4.068/90 26,0 7,0 19,0 14,0
- alimentare cu apă comuna Aghirești Acord M.E.F. nr. 63/1991 25,2 4,5 20,7 8,0
- conductă aducțiune apă UHE, Someș Nord, stația Gilău municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 1.138/91 75,0 - 75,0 50,0
- alimentare cu apă sursa Hasdale, oraș Cîmpia Turzii Decizia nr. 67/91 în asociere cu S.C. Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii 500,0 - 500,0 150,0
- alimentare cu apă comuna Băișoara Decizia nr. 88/1.062/91 20,0 - 20,0 5,0
Stații de epurare 1.045,0 133,2 911,8 184,0
- extindere stație de epurare etapa a II-a, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 521/2.216/90 500,0 67,5 432,5 70,0
- extindere stație de epurare cu treaptă biologică, municipiul Turda, oraș Cîmpia Turzii Decizia nr. 340/90 500,0 65,5 434,5 110,0
- stație de epurare, comuna Apahida Decizia nr. 44/91 45,0 0,2 44,8 4,0
Canalizări 150,0 - 150,0 50,0
- canal colector mal drept Someș, municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 1.078/91 150,0 - 150,0 50,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 307,0 92,9 214,1 194,1
- modificări și modernizări C.T. și P.T., oraș Gherla Decizia nr. 7415/91 50,0 - 50,0 50,0
- modificări și modernizări C.T. și P.T., municipiul Cluj-Napoca Decizia nr. 268/1988 257,0 92,9 164,1 144,1
Stații de pompare apă potabilă și agent termic 93,4 3,3 90,1 20,0
- amplificare stație pompare strada Castanilor, municipiul Turda Decizia nr. 4.107/91 93,4 3,3 90,1 20,0

ANEXA Nr. 1/14

JUDEȚUL CONSTANȚA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL: 4.140,0 557,9 3.582,1 1.000,0
din care:
Alimentări cu apă 2.114,5 393,5 1.721,0 410,6
- lucrări conexe de alimentare cu apă la portul Constanța Sud p.e. 4.192/1985,
Decizia nr. 284/1985
1.807,0 310,1 1.496,9 240,0
- sporirea debitului de apă la sursa Costinești, comuna Tuzla
Decretul nr. 269/1988
4,5 2,6 1,9 1,9
- conducta magistrală pentru alimentare cu apă între complex înmagazinare, pompare, orașele Eforie Nord, Eforie Sud
Decretul nr. 269/1988
19,7 15,6 4,1 4,1
- sursa, rezervor și stație de pompare, orașul Techirghiol p.e. + d.d.e. nr. 422/1988,
Decretul nr. 269/1988
31,1 10,2 20,9 20,9
- echipare puțuri la sursa Virtop, rezervoare, înmagazinare și pompare pentru alimentare cu apă, orașul Negru Vodă
Decretul nr. 269/1988
23,7 20,0 3,7 3,7
- alimentare cu apă și canalizare în localitățile județului Constanța
Decizia nr. 723/1988
228,5 35,6 193,5 140,0
din care:
- oraș Ovidiu 30,4 4,4 26,0 10,1
- oraș Techirghiol 18,2 2,2 16,0 16,0
- oraș Hîrșova 20,1 0,1 20,0 20,0
- comuna Mereni 4,2 0,2 4,0 2,0
- comuna Crucea 6,4 1,4 5,0 1,0
- comuna Oltina 11,0 7,0 4,0 2,0
- comuna Ion Corvin 7,5 3,5 4,0 2,0
- comuna Lipnița 5,5 1,0 4,5 1,5
- comuna Rașova 17,9 1,8 16,1 10,0
- comuna Tîrgușor 18,5 0,9 17,6 10,0
- comuna Deleni 10,8 1,8 9,0 8,7
- comuna Istria 38,9 0,6 38,3 27,8
- comuna Mihail Kogălniceanu 21,8 3,8 18,0 18,0
- comuna Mircea Vodă 10,5 0,5 10,0 10,0
- comuna Castelu 6,8 5,8 1,0 1,0
Stații de epurare 1.016,0 72,49 43,61 79,6
- extindere stație de epurare, oraș Mangalia p.e. 4.139/1991,
Decretul nr. 590/1991
429,0 2,8 426,2 50,0
- extindere stație epurare, oraș Ovidiu p.e. 320/1990,
Decretul nr. 467/1991
45,0 32,3 12,7 12,7
- extindere stație epurare, oraș Eforie Nord p.e. 4.122/1989,
Decretul nr. 46/1986
65,0 36,6 28,4 18,4
- stație epurare și canalizare, oraș Medgidia p.e. 214/1984, Acord M.E.F. nr. 703/1992 440,0 0,3 439,7 72,0
- separator grăsimi la stația de epurare, oraș Medgidia Sud p.e. 256/1991, aviz, M.E.F. nr. 311.501/1991 37,0 0,4 36,6 26,5
Canalizări 329,5 33,5 296,0 207,1
- colector menajer Poarta 5 port, oraș Constanța 38,2 7,3 30,9 30,9
- colector canalizare menajeră și pluvială în oraș Mangalia p.e. + d.d.e. 128/1985,
Decretul nr. 46/1986
5,9 0,5 5,4 5,4
- conductă refulare ape uzate, comuna Tuzla, oraș Costinești Decretul nr. 269/1988 35,2 25,7 9,5 9,5
- stații pompare ape uzate și conductă de refulare, oraș Techirghiol p.e. + d.d.e. 320/1985,
Decizia nr. 607/1991
84,0 - 84,0 40,0
- colector menajer str. Construcției, oraș Năvodari p.f.u. 322/1990,
Decizia nr. 465/1991
63,0 - 63,0 63,0
- stație pompare ape uzate menajere și conductă refulare strada Dezrobirii, oraș Constanța p.f.u. 520/1991,
Decizia nr. 575/1991
88,9 - 88,9 44,0
- modernizare stație alimentare cu energie electrică 6 KV cota 20 pentru alimentare cu apă și canalizare, oraș Ovidiu p.f.u. + d.d.e. 436/1991, Decizia nr. 606/1991 14,8 - 14,3 14,3
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 680,0 58,5 621,5 202,7
- redimensionarea P.T. și R.T. și sanitare în oraș Constanța p.f.u. 304/1990 680,0 58,5 621,5 202,7

ANEXA Nr. 1/15

JUDEȚUL COVASNA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.013,9 53,3 959,6 249,0
din care:
Alimentări cu apă 826,7 13,2 813,5 119,0
- extindere alimentare cu apă, municipiul Sfîntu Gheorghe Acord M.E.F. nr. 7/1992 826,7 13,2 813,5 119,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 186,2 40,1 146,1 130,0
- îmbunătățire sistem încălzire C.T. Sud-Est municipiul Sfîntu Gheorghe Decizia nr. 70/1991 186,2 40,1 146,1 130,0

ANEXA Nr. 1/16

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 3.286,2 743,0 2.843,2 305,0
din care:
Alimentări cu apă 1 358,2 563,8 794,4 124,0
- dezvoltare alimentare cu apă sursa Hulubești-Butoiu, municipiul Tîrgoviște n.c. 156/1986, d.d.e. 3.356/1986 573,5 503,5 70,0 11,0
- dezvoltare alimentare cu apă, oraș Pucioasa s.t.e. 185/1990 149,1 42,1 107,0 92,0
- alimentare cu apă comuna Tătărani n.c. 52/1990 153,0 5,2 147,8 12,0
- modernizări rețele apă, oraș Fieni p.f.u. 124/8.007/1991 482,6 13,0 469,6 9,0
Stații de epurare 1.408,0 654,6 1.354,0 80,0
- extindere stație epurare, municipiul Tîrgoviște p.e. 52/1986 507,9 40,2 467,7 30,0
- extindere stație epurare, oraș Găești s.t.e. nr. 87.789/1986 263,0 12,8 250,2 20,0
- extindere stație epurare, oraș Pucioasa s.t.e. nr. 149/1990 451,0 1,6 449,4 15,0
- extindere stație epurare, oraș Fieni Acord M.E.F. nr. 127/1992 186,7 - 186,7 15,0
Canalizări 25,0 8,5 16,5 10,0
- extindere rețele canalizare în municipiul Tîrgoviște d.d.e. 300/4.524/1990 25,0 8,5 16,5 10,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 409,8 116,1 293,7 71,0
- modernizare rețele și puncte termice în municipiul Tîrgoviște d.d.e. 400/4.516/4.503/1990 300,0 95,0 205,0 62,0
- modernizare rețele termice, oraș Moreni s.t.e. 29/1991 74,0 9,8 64,2 5,0
- modernizare rețele termice în orașul Titu s.t.e. 108/1991 35,8 11,3 24,5 4,0
Stații de pompare apă potabilă și agent termic 84,6 - 84,6 20,0
- înlocuire conductă aducțiune stație pompare, comunele Dragomirești-Cobia Priseaca Acord M.E.F. nr. 1.324/1991 84,6 - 84,6 20,0

ANEXA Nr. 1/17

JUDEȚUL DOLJ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 3.709,0 503,0 3.208,0 800,0
din care:
Alimentări cu apă 2.221,0 393,0 1.828,0 720,0
- alimentare cu apă a municipiului Craiova din sursa Izverna s.t.e. 316/1988 1.481,0 113,0 1.348,0 290,0
- alimentare cu apă a municipiului Craiova din sursa Mihăița s.t.e. 294/1989 185,0 40,0 145,0 105,0
- alimentare cu apă a municipiului Craiova din sursa Marica s.t.e 120/1989 575,0 240,0 335,0 323,0
Stații de epurare 1.438,0 110,0 1.878,0 80,0
- stație epurare colector canalizare în municipiul Craiova s.t.e 405/1979 1.488,0 110,0 1.378,0 80,0

ANEXA Nr. 1/18

JUDEȚUL GALAȚI

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 2,966,0 907,7 3.058,3 800,0
din care:
- Alimentări cu apă extindere alimentare cu apă în municipiul Galați 2.794,9 851,3 1,943,6 700,0
Acord M.E.N. nr. 5/1990 2 591,8 780,4 1811,3 600,0
- înlocuire conductă apă Φ 400 și Φ 600 în municipiul Tecuci Decizia nr. 82/1990 203,1 70,9 132,3 100,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 171,1 56,4 114,7 100,0
- modernizare puncte termice în municipiul Galați Decizia nr. 1.459/1991 171,1 56,4 114,7 100,0

ANEXA Nr. 1/19

JUDEȚUL GIURGIU

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 583,0 203,0 380,0 380,0
din care:
Alimentări cu apă 371,0 138,0 233,0 233,0
- dezvoltarea alimentării cu apă potabilă în municipiul Giurgiu Decizia nr. 139/1988 56,0 34,0 22,0 22,0
- modernizare rețele apă și canalizare în municipiul Giurgiu Decizia nr. 257/1990 315,0 104,0 211,0 211,0
Canalizări 212,0 65,0 147,0 147,0
- colector menajer Φ 1.400 în municipiul Giurgiu Decizia nr. 50/1989 52,0 21,0 31,0 31,0
- colector principal canal menajer Φ 1200 b-dul Mihai Viteazu, municipiul Giurgiu Decizia nr. 229/1990 160,0 44,0 116,0 116,0

ANEXA Nr. 1/20

JUDEȚUL GORJ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.129,8 213,9 915,3 282,0
din care:
Alimentări cu apă 1.043,0 186,1 856,9 232,0
- alimentare cu apă în comunele Godinești, Ciuperceni s.t.e. nr. 241/1990 50,0 10,2 39,8 22,0
- alimentare cu apă, oraș Novaci p.f.u. nr. 219/1990 164,0 43,6 120,4 40,0
- alimentare cu apă în satele Cutișoara-Lăzărești p.e. nr. 1/1991 7,0 - 7,0 6,0
- alimentare cu apă, comuna Dănești d.d.e. 93/1991 100,0 0,8 99,2 24,0
- alimentare cu apă, comuna Alimpești s.t.e. nr. 244/1990 28,0 1,5 26,5 6,0
- alimentare cu apă comuna Baia de Fier s.t.e. nr. 245/1990 24,0 3,0 21,0 4,0
- dezvoltare alimentare cu apă, municipiul Tîrgu Jiu din sursa Șușița d.d.e. nr. 6244/1989 670,0 127,0 543,0 130,0
Stații de epurare 86,2 27,8 58,4 20,0
- stație de epurare, municipiul Tîrgu Jiu s.t.e. nr. 993/1976 86,2 27,8 58,4 20,0

ANEXA Nr. 1/21

JUDEȚUL HARGHITA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 699,0 35,2 663,8 101,0
din care:
Alimentări cu apă 676,0 35,2 640,8 95,0
- extindere captare și aducțiune apă în orașul Toplița Decizia nr. 605/1991 156,4 14,7 141,7 30,0
- conductă apă potabilă în orașul Gheorgheni Decizia nr. 745/1990 45,1 20,1 25,0 5,0
- alimentare cu apă, municipiul Miercurea-Ciuc Decizia nr. 186/1991 Acord M.E.F. nr. 1.050/1991 Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 474,5 23,0 0,4 - 474,1 23,0 60,0 6,0
- transformare și echipare C.T. în orașul Odorheiu Secuiesc Decizia nr. 6/1992 23,0 - 23,0 6,0

ANEXA Nr. 1/22

JUDEȚUL HUNEDOARA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 2.736,6 159,4 8.577,2 112,0
din care:
Alimentări cu apă 842,6 108,1 734,5 236,8
- extindere alimentare cu apă a localităților din Valea Jiului, sursa Valea de Pești H.C.M. nr. 133/1987 242,5 80,5 162,0 113,0
din care:
- oraș Uricani 181,5 80,5 101,0 52,0
- oraș Vulcan 61,0 - 61,0 61,0
- eliminarea ștrangulărilor în rețelele de distribuție a apei în municipiul Deva și orașul Simeria p.f.u. nr. 379/1990 210,5 20,0 190,5 29,5
- echilibrare presiune în rețelele de alimentare cu apă, municipiul Hunedoara s.t.e. nr. 41/1991 70,5 6,7 63,8 35,0
- alimentare cu apă potabilă, municipiul Petroșani din sursa Polatiste Acord M.E.F. nr. 694/1991 319,1 0,9 318,2 59,3
Stații de epurare 1.452,2 46,8 1.405 482,1
- extindere stație de tratare, inclusiv conducta de aducțiune Cincis - Sîmpetru - Hunedoara p.f.u. nr. 6.454/1991 863,0 44,5 818,5 30,1
- extindere stație de epurare, oraș Orăștie s.t.e. nr. 6.395/1990 329,6 1,2 328,4 22,0
- dezvoltare stații de epurare a apelor uzate în municipiul Deva Acord M.E.F. nr. 1.049/1991 219,2 0,7 218,5 11,0
- mărire capacitate stație de tratare a apei Sîntamarie Orlea Acord M.E.F. nr. 956/1991 40,4 0,4 40,0 19,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 441,8 4,5 437,3 93,1
- punct termic aeroport oraș Petroșani p.f.u. nr. 6.472/1990 22,4 2,3 20,1 20,1
- îmbunătățire termoficare în municipiul Hunedoara p.f.u. nr. 25 și 43/1990 254,3 0,9 253,4 45,0
- îmbunătățire furnizare apă caldă și încălzire în blocurile de locuințe din micro 15, municipiul Deva Acord M.E.F. nr. 115/1992 98,0 0,4 97,6 15,0
- îmbunătățire sistem de încălzire în orașele Brad și Simeria Acord M.E.F. nr. 84 și 529/1992 67,1 0,9 66,2 13,0

ANEXA Nr. 1/23

JUDEȚUL IALOMIȚA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 430,8 317,2 755,6 540,0
din care:
Alimentări cu apă 430,8 317,2 755,6 540,0
- dezvoltarea alimentării cu apă în municipiul Slobozia Acord M.E.F. nr. 25/1990, Decizia nr. 160/1990 430,6 317,2 755,6 540,0

ANEXA Nr. 1/24

JUDEȚUL IAȘI

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.430,9 0,4 1.449,8 300,0
din care:
Stații de epurare 1.450,0 0,4 1.449,6 300,0
- dezvoltarea capacității stației de epurare municipiul Iași, etapa a IV-a H.G. nr. 825/1991 1.450,0 0,4 1.449,6 300,0

ANEXA Nr. 1/25

JUDEȚUL MARAMUREȘ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.018,0 109,0 909,0 759,0
din care:
Alimentări cu apă 757,0 85,0 872,0 522,0
- alimentare cu apă oraș Tîrgu Lăpuș
Decizia nr. 503/1990
458,0 57,0 401,0 301,0
- alimentare cu apă comuna Lăpuș
Decizia nr. 307/1990
207,0 8,0 199,0 149,0
- alimentare cu apă comuna Salsig
Acord M.E.F. nr. 755/1991
50,0 7,0 43,0 43,0
- alimentare cu apă municipiul Sighetu Marmației (front captare apă) Decret nr. 317/1988 Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 42,0 261,0 13,0 24,0 29,0 237,0 29,0 237,0
- modificări și modernizări la C.T. și P.T, în municipiile și orașele județului
Decizia nr. 484/1990
261,0 24,0 237,0 237,0
din care:
- municipiul Baia Mare 190,1 17,1 173,0 173,0
- municipiul Sighetu Marmației 22,0 2,0 20,0 20,0
- orașul Vișeu 11,5 1,5 10,0 10,0
- orașul Borșa 11,0 1,0 10,0 10,0
- orașul Cavnic 6,5 0,5 6,0 6,0
- orașul Tîrgu Lăpuș 5,6 0,6 5,0 5,0
- orașul Baia Sprie 11,0 1,0 10,0 10,0
- orașul Seini 3,3 0,3 3,0 3,0

ANEXA Nr. 1/26

JUDEȚUL MEHEDINȚI

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 178,2 49,3 125,9 78,2
din care:
Alimentări cu apă 159,4 48,5 110,9 66,2
- extindere alimentare cu apă, oraș Vînju Mare s.t.e nr. 5.989/1991 18,2 5,6 32,6 4,6
- extindere alimentare cu apă, oraș Strehaia s.t.e. nr. 3.845/1989 12,5 5,0 7,5 3,5
- alimentare cu apă, comuna Bala s.t.e. nr. 247/1990 4,5 - 4,5 3,5
- rezervoare înmagazinare apă, oraș Orșova s.t.e. nr. 34.168/341/1991 13,3 2,3 11,0 6,6
- dublare aducțiune apă, oraș Orșova s.t.e. nr. 35.107/340/1991 4,2 3,6 0,6 6,3
- extindere alimentare cu apă, municipiul Drobeta-Turnu Severin d.d.e. nr. 3.744/1991 42,5 51,4 31,1 13,1
- lucrări pentru exploatarea S.H.N. Porțile de Fier II cu cota de retenții peste 69,5 mc M.A. la Gura Nerei, apărare de mal în localitățile Dubova, Svinita, Ieselnița d.d.e. nr. 3.418/1990, Decretul nr. 222/1988 64,2 20,6 43,6 34,6
Canalizări 15,8 0,8 15,0 9,0
- canalizări str. Alex. Vlahuță, oraș Orșova d.d.e. nr. 21/1991 15,8 0,8 15,0 9,0

ANEXA Nr. 1/27

JUDEȚUL MUREȘ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 9188,7 145,0 823,7 350,5
din care:
Alimentări cu apă 718,2 106,9 611,3 195,1
- dezvoltare alimentare cu apă, municipiul Tîrgu Mureș
Acord M.E.N. 18/1/1990
415,9 28,6 387,3 120,0
- închidere inel arteră apă cvartal Unirii II, municipiul Tîrgu Mureș Decizia nr. 544/1990 9,4 7,3 2,1 1,6
- dezvoltare alimentare cu apă, oraș Sovata
Decizia nr. 200/1986
75,9 39,4 36,5 23,5
- dezvoltare alimentare cu apă, oraș Tîrnăveni
Decizia nr. 154/1990
217,0 31,6 185,4 50,0
Canalizări 134,4 15,2 169,2 114,7
- îmbunătățire canalizare cvartal Tudor Vladimirescu, municipiul Tîrgu Mureș
Decizia nr. 544/1990
6,0 2,9 3,1 2,1
- îmbunătățire canalizare în zona Spitalului Nou, municipiul Tîrgu Mureș
Decizia nr. 544/1990
9,2 3,5 5,7 4,7
- dezvoltare canalizare și stație de epurare oraș Reghin
Decizia nr. 154/1987
133,4 5,9 127,5 80,0
- îmbunătățire canalizare menajeră cartier 1 Decembrie 1918, oraș Tîrnăveni
Decizia nr. 18/1991
35,8 2,9 32,9 27,9
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 66,1 22,9 43,2 40,7
- îmbunătățire funcționare centrale termice nr. 2 și nr. 3, oraș Luduș
Decizia nr. 544/1990
5,6 1,6 4,0 2,0
- recuperare energie din căldura agenților de răcire la Combinatul Ghimic Tîrnăveni
Decizia nr. 163/1986
80,3 21,3 39,2 38,7

ANEXA Nr. 1/28

JUDEȚUL NEAMȚ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.665,0 320,5 1.344,5 283,3
din care:
Alimentări cu apă 1.665,0 320,5 1.344,5 282,3
- extindere alimentare cu apă potabilă a municipiului Roman Decizia M.E.N. nr. 88/15.05.1990 172,5 90,2 82,3 82,3
- alimentare cu apă a municipiului Piatra-Neamț
Decizia M.E.N. nr. 39/1991
545,6 154,2 391,4 100,0
- alimentare cu apă, orașul Tîrgu-Neamț
Acord M.E.F. nr. 696/1991
946,9 76,1 870,8 100,0

ANEXA Nr. 1/29

JUDEȚUL OLT

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 4.185,2 163,8 4.021,4 700,0
din care:
Alimentări cu apă 1.834,2 38,1 1.796,1 549,7
- extindere alimentare cu apă, oraș Balș Acord M.E.F. 723/1991 501,0 13,6 487,4 150,0
- alimentare cu apă, comuna Poboru, satul Creți Acord M.E.F. 326/1990 18,5 6,4 12,1 12,1
- alimentare cu apă, comuna Vitomirești Acord M.E.F. 601/1991 29,4 5,9 23,5 23,5
- alimentare cu apă, comuna Spineni, satul Profa Acord M.E.F. 636/1991 38,6 2,5 36,1 36,1
- alimentare cu apă, comuna Barăști Acord M.E.F. 646/1991 149,1 2,8 146,3 80,0
- alimentare cu apă, comuna Curtișoara Acord M.E.F. 744/1991 37,2 4,1 33,1 33,1
- alimentare cu apă comuna Coteana Acord M.E.F. 327/1990 25,5 2,8 22,7 22,7
- alimentare cu apă industrială, oraș Caracal Acord M.E.F. 1469/1991 320,0 - 320,0 66,2
- alimentare cu apă, oraș Drăgănești Acord M.E.F. 1407/1991 135,9 - 135,9 40,0
- alimentare cu apă, comuna Mierlicești - Leleasca Acord M.E.F. 745/1991 30,0 - 30,0 10,0
- alimentare cu apă, comuna Iancu Jianu Acord M.E.F. 759/1991 71,2 - 71,2 25,0
- alimentare cu apă, comuna Potcoava Acord M.E.F. 328/1991 16,0 - 16,0 16,0
- alimentare cu apă, comuna Osica de Sus Acord M.E.F. 642/1991 71,9 - 71,9 10,0
- alimentare cu apă, comunele Obîrșia, Vădastra, Vișina Acord M.E.F. 692/1991 389,9 - 389,9 25,0
Stații de epurare 2.284,7 120,4 2.164,3 119,3
- stație de filtrare și dedurizare a apei industriale, municipiul Slatina Acord M.E.F. 145/1990 109,0 86,9 22,1 22,1
- stație de epurare, oraș Caracal Decizia nr. 5.528/1978 40,7 33,5 7,2 7,2
- stație de epurare, oraș Drăgănești-Olt Acord M.E.F. 1.172/1991 335,0 - 335,0 40,0
- extindere stație de epurare mecano-biologică în municipiul Slatina Acord M.E.F. 129/1992 1.800,0 - 1.800,0 50,0
Canalizări 66,3 5,3 61,0 31,0
- canalizare, oraș Caracal Acord M.E.F. 747/1990 66,3 5,3 61,0 31,0

ANEXA Nr. 1/30

JUDEȚUL PRAHOVA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 672,4 187,0 485,4 371,0
din care:
Alimentări cu apă 360,4 70,0 290,4 176,0
- conductă aducțiune apă din sursa Paltinu și mărirea capacității de înmagazinare, oraș Cîmpina Decizia nr. 14/1990 76,0 33,0 43,0 43,0
- îmbunătățirea alimentării cu apă în orașul Breaza din sursa Paltinu Decizia nr. 17.917/1984 45,0 12,0 33,0 33,0
- îmbunătățirea alimentării cu apă, oraș Comarnic Acord M.E.F. 507/1991 51,0 11,0 40,0 40,0
- extinderea capacității de înmagazinare apă, municipiul Ploiești Acord M.E.F. 533/1991 90,0 3,0 82,0 40,0
- îmbunătățirea alimentării cu apă, oraș Stănic Acord M.E.F. 990/1991 98,4 6,0 92,4 20,0
Stații de epurare 312,0 117,0 195,0 195,0
- stație epurare și canalizare, oraș Boldești- Scăeni Acord M.E.F. 15/1990 152,0 62,0 90,0 90,0
- colector și stație de epurare, oraș Urlați s.t.e. nr. 4/10.370/1990 135,0 52,8 83,0 33,0
- extindere stație de epurare, oraș Breaza aviz s.t.e. - p.e. 23/1990 25,0 3,0 22,0 22,0

ANEXA Nr. 1/31

JUDEȚUL SATU MARE

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 933,8 155,0 778,3 413,3
din care:
Alimentări cu apă 230,4 70,4 160,0 115,1
- alimentare cu apă, comuna Viile s.t.e. nr. 1.441/1990 16,3 0,7 15,6 10,6
- dezvoltare alimentare cu apă, oraș Negrești Oaș
Decizia nr. 331/1981
18,4 2,7 15,7 10,7
- refacere capacitate alimentare cu apă, municipiul Satu Mare s.t.e.
- Decizia nr. 101/1991
97,9 10,9 87,0 70,0
- alimentare cu apă, municipiul Satu Mare, etapa a IV-a
Decretul nr. 124/1985
82,8 55,8 8,6 6,8
- rețele apă în municipiul Satu Mare Acord M.E.F. nr. 75/1990 35,2 0,3 34,9 17,0
Stații de epurare 47,1 18,3 28,3 22,3
- dezvoltare stație de epurare, municipiul Satu Mare, etapa a II-a s.t.e - d.d.e. nr. 2.957/1990 20,5 18,5 2,0 2,0
- extindere stație de epurare, municipiul Satu Mare și amenajări conductă evacuare Acord M.E.F. nr. 1.459/1991 Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 26,8 855,7 0,3 65,9 26,3 589,9 21,3 274,9
- transformări P.T. în C.T., oraș Negrești Oaș Decizia nr. 296/1991 105,9 18,3 89,3 64,3
- refacerea sistemului de încălzire la C.T., oraș Carei Decizia nr. 305/1991 101,1 7,5 93,3 60,6
- refacere rețele termice și transformări C.T., municipiul Satu Mare Decizia nr. 175/1992 448,7 41,7 407,0 150,3

ANEXA Nr. 1/32

JUDEȚUL SĂLAJ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 763,7 315,2 388,5 358,2
din care:
Alimentări cu apă 731,4 356,4 375,0 344,7
- sporirea debitului de apă potabilă în municipiul Zalău și extindere stație tratare apă Decizia nr. 263/1990 633,0 302,7 330,3 300,0
- extindere alimentare cu apă, oraș Jibou Decizia nr. 264/1990 22,3 5,3 17,0 17,0
- modernizare rețele apă, canal și termoficare în municipiul Zalău Decizia nr. 35/1990 76,1 48,4 27,7 27,7
Stații de epurare 32,3 18,8 13,5 13,5
- stație epurare și canalizare în orașul Șimleu Silvaniei Decizia nr. 152/1983 32,3 18,8 13,5 13,5

ANEXA Nr. 1/33

JUDEȚUL SIBIU

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.935,8 357,2 1.578,6 660,0
din care:
Alimentări cu apă 1.935,8 357,2 1.578,6 600,0
- extinderea alimentării cu apă a municipiului Sibiu din sursa Sadu Acord M.E.F. nr. 26/1990 1.935,8 357,2 1.578,6 600,0

ANEXA Nr. 1/34

JUDEȚUL SUCEAVA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 820,8 115,5 705,3 248,0
din care:
Alimentări cu apă 569,8 114,9 454,9 133,0
- extindere alimentare cu apă a orașului Cîmpulung
Acord M.E.F. nr. 598/1990 569,8 114,9 454,9 183,0
Stații de epurare 251,0 0,6 250,4 65,0
- protecții anticorozive la obiectivele stației de epurare biologică a orașului Fălticeni
Acord M.E.F. nr. 96.512/1991 251,0 0,6 250,4 65,0

ANEXA Nr. 1/35

JUDEȚUL TELEORMAN

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 913,9 268,4 644,5 416,3
din care:
Alimentări cu apă 776,1 243,6 532,5 340,4
- dezvoltare alimentare cu apă front captare Lăceni și Plosca în municipiul Alexandria s.t.e. 611/1990 368,0 125,1 242,9 150,8
- dezvoltare alimentare cu apă în municipiul Turnu Măgurele s.t.e. 310.872/1991 206,7 26,7 180,0 80,0
- dezvoltare alimentare cu apă în orașul Roșiori s.t.e. 604/1991 50,0 12,7 37,3 37,3
- rețele alimentare cu apă, canalizare și termice în orașul Zimnicea s.t.e. 6.218/1990 100,0 71,1 28,9 28,9
- dezvoltare alimentare cu apă în orașul Videle s.t.e. 150/1991 51,4 8,0 43,4 43,4
Stații de epurare 90,6 24,5 66,1 30,0
- dezvoltare stație de epurare mecanică în municipiul Turnu Măgurele s.t.e. 321/1977 90,6 24,5 66,1 30,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 46,2 0,3 45,9 45,9
- transformare C.T. pe cărbune în C.T. combustibil lichid în orașul Roșiori s.t.e. 689/1992 46,2 0,3 45,9 45,9

ANEXA Nr. 1/36

JUDEȚUL TIMIȘ

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 8.375,7 516,9 1.858,9 992,0
din care:
Alimentări cu apă 931,2 377,6 553,6 291,9
- extindere alimentare cu apă, oraș Buziaș s.t.e. nr. 30.445/1989 162,0 63,5 98,5 50,0
- dezvoltare alimentare cu apă industrială, municipiul Timișoara s.t.e. nr. 3.828/1991 305,0 6,8 298,2 100,0
- extindere capacitate de filtrare și pompare la uzina nr. 4, municipiul Timișoara s.t.e. nr. 3.322/1991 29,4 6,0 23,4 23,4
- dezvoltare uzina de apă nr. 1, municipiul Timișoara Decret nr. 16/1985 355,3 279,8 75,5 65,5
- extindere alimentare cu apă, oraș Lugoj s.t.e. nr. 117/1987 35,7 18,4 17,3 17,3
- extindere alimentare cu apă, oraș Jimbolia s.t.e. nr. 32.267/1990 43,8 3,1 40,7 35,7
Stații de epurare 829,1 94,5 734,6 350,0
- amplificare stație de epurare, municipiul Timișoara s.t.e. nr. 49/1988 656,5 91,9 564,6 250,0
- stație de epurare ape uzate, oraș Buziaș s.t.e. nr. 32.376/1989 172,6 2,6 170,0 100,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 615,4 44,8 570,6 350,1
- extinderi și modernizări la centrale și puncte termice în municipiul Timișoara Acord nr. 50/1991 298,5 39,1 259,4 139,4
- extinderi și modernizări rețele termice P.T. 44-46 zona Circumvalațiunii, municipiul Timișoara Acord nr. 32/1991 186,9 5,7 181,2 90,7
- extindere centrală termică, oraș Buziaș Acord nr. 484/1992 130,0 - 130,0 120,0

ANEXA Nr. 1/37

JUDEȚUL TULCEA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 513,8 34,7 479,1 157,2
din care:
Alimentări cu apă 449,1 28,7 420,4 112,0
- alimentare cu apă oraș Sulina n.c. nr. 2.102/1984 62,9 17,9 45,0 32,9
- alimentare cu apă oraș Babadag Acord M.E.P. nr. 88/1992 48,5 3,0 45,5 6,2
- alimentare cu apă comuna Niculiței Decizia nr. 833/1991 9,1 5,3 3,5 3,0
- alimentare cu apă comuna Stejaru Aviz C.T.E. nr. 104/1989 10,7 2,2 3,5 3,0
- alimentare cu apă comuna Chilia Veche Acord M.E.F. nr. 235/1992 17,5 - 17,5 6,9
- alimentare cu apă comuna Crișan Acord M.E.F. nr. 329/1992 25,6 - 25,3 10,1
- alimentare cu apă comuna Maliuc Acord M.E.F. nr. 357/1992 20,1 - 20,1 7,3
- alimentare cu apă oraș Sfîntu Gheorghe Acord M.E.F. nr. 353/1992 44,0 - 44,0 2,5
- alimentare cu apă comuna Mila 23 acord M.E.F. nr. 877/1991 30,0 - 80,0 7,0
- alimentare cu apă comuna Valea Nucarilor Acord M.E.F. nr. 585/1991 10,0 - 10,0 3,5
- alimentare cu apă comuna Cerna Acord M.E.F. nr. 524/1991 40,0 - 40,0 3,0
- alimentare cu apă comuna Peceneaga acord M.E.F. nr. 525/1991 4,5 - 4,5 2,0
- alimentare cu apă comuna Mahmudia 21,2 _ 21,2 16,4
- alimentare cu apă municipiul Tulcea (studii foraj) 15,0 _ 15,0 3,0
- alimentare cu apă comuna Ostrov 40,3 - 40,0 3,0
Stații de pompare apă potabilă și agent termic 64,7 8,0 58,7 45,2
- stație repompare agent termic municipiul Tulcea Acord M.E.F. nr. 236/1992 64.7 8,0 53,7 45,2

ANEXA Nr. 1/38

JUDEȚUL VASLUI

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 1.221,8 200,6 1.021,2 606,7
din care:
Alimentări cu apă 483,0 157,1 325,9 275,0
- alimentare cu apă a municipiului Bîrlad s.t.e. nr. 4.309/1988 483,0 157,1 325,9 275,0
Stații de epurare 480,0 3,0 477,0 200,0
- extindere stație de epurare în municipiul Bîrlad s.t.e. nr. 6.031/1990 480,0 3,0 477,0 200,0
Canalizări 258,8 40,5 218,3 131,7
- colector canalizare, municipiul Vaslui s.t.e. nr. 2.526/1990 185,7 19,1 166,6 80,6
- deviere colector canalizare, municipiul Vaslui s.t.e nr. 2.500/1990 38,1 12,5 25,6 25,6
- rețele canalizare zona 13 Decembrie, municipiul Vaslui p.e. nr. 2.539/1990 35,0 8,8 26,1 26,1

ANEXA Nr. 1/39

JUDEȚUL VÎLCEA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 4.152,5 477,1 3.676,4 942,2
din care:
Alimentări cu apă 4.153,5 477,1 3.676,4 942,2
- extindere alimentare cu apă Rîmnicu Vîlcea, din sursa Brădișor Acord M.E.F. nr. 512/1990 4.153,5 477,1 3.676,4 942,2

ANEXA Nr. 1/40

JUDEȚUL VRANCEA

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 947,0 43,0 904,0 141,0
din care:
Alimentări cu apă 471,0 24,0 447,0 80,0
- modernizare alimentare cu apă, municipiul Focșani Acord M.E.F. nr. 722/1991 315,0 15,0 306,0 26,0
- extindere alimentare cu apă, comuna Slobozia Ciorăști Decizia nr. 27/1990 7,0 2,0 5,0 4,0
- extindere alimentare cu apă, comuna Tătăranu Acord M.E.F. 1.334/1991 37,0 2,0 35,0 10,0
- extindere alimentare cu apă, oraș Adjud Acord M.E.F. 293/1992 21,0 3,0 18,0 17,0
- extindere alimentare cu apă, comuna Răcoasa Acord M.E.F. 1.149/1991 4,0 1,0 3,0 3,0
- extindere alimentare cu apă, oraș Odobești Acord M.E.F. 619/1991 82,0 1,0 81,0 15,0
- extindere alimentare cu apă, oraș Mărășești Acord M.E.F. 466/1992 5,0 - 5,0 5,0
Stații de epurare 381,0 12,0 369,0 43,0
- extindere stație de epurare, municipiul Focșani Acord M.E.F. 743/1991 210,0 5,0 205,0 24,0
- extindere stație de epurare, oraș Adjud Acord M.E.F. 296/1992 138,0 1,0 137,0 9,0
- extindere stație de epurare, oraș Odobești Acord M.E.F. 318/1991 33,0 6,0 27,0 10,0
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 95,0 7,0 88,0 18,0
- modernizare centrală termică, oraș Odobești Acord M.E.F. 460/1991 10,0 7,0 3,0 3,0
- modernizare centrală termică, oraș Panciu Acord M.E.F. 117/1992 85,0 - 85,0 15,0

ANEXA Nr. 1/41

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 24.334,9 4.351,8 19.983,1 7.508,1
din care:
Alimentări cu apă 10.917,5 2.296,5 8.621,0 4.437,4
- dezvoltarea alimentării cu apă a municipiului București din sursa Argeș-Ogrezeni Decretul nr. 48/1990 9.447,5 1.648,2 7.799,3 4.000,0
- lucrări hidrotehnice conexe C.E.T. Progresul (apeduct ce se transformă pentru apă potabilă Ogrezeni) Decretul nr. 189/1984 682,9 196,9 486,0 200,0
- apeduct între stația de pompare Grivița și stația de pompare Nord Decretul nr. 235/1985 428,2 294,2 134,0 130,4
- lucrări conexe canal Dunăre - București (puțuri pentru alimentare în zona Bragadiru) Decretul nr. 242/1986 48,4 31,7 16,7 16,7
- lucrări colaterale Dîmbovița amonte (captare puțuri Ulmi, deviere rețele apă potabilă pentru capitală)
Decretul nr. 242/1987 72,7 41,2 31,5 10,0
- lucrări colaterale Dîmbovița aval pod Vitan (deviere rețele alimentare cu apă) Decretul nr. 292/1987 38,4 34,0 4,4 4,4
- deviere rețele de apă la pasaj rutier Piața Victoriei Decretul nr. 99/1988 25,7 10,9 14,8 14,8
- pasaj rutier - Dimitrie Cantemir, galerie pentru alimentare cu apă Decretul nr. 293/1988 28,3 4,7 20,6 15,0
- prelungire B-dul Dacia, rețele apă potabilă Decizia nr. 412/1989, Decretul nr. 396/1988 9,6 4,5 5,1 0,3
- alimentare cu apă Calea Văcărești Decizia nr. 257/1972 8,1 3,5 4,6 2,0
- artera apă potabilă Sălaj - Mărășești Decizia nr. 911/1987 58,5 5,0 53,5 10,0
- modernizarea rețelei de apă potabilă Mihai Bravu între pasaj Muncii și Baba Novac Decizia nr. 257/1972 7,0 3,1 3,9 3,9
- rețea alimentare cu apă potabilă b-dul Preciziei Decizia nr. 1.963/1987 38,1 14,4 23,7 23,7
- rețea apă potabilă str. Epurești Decretul nr. 144/58, Decretul nr. 275/72 1,0 0,3 0,7 0,7
- alimentare cu apă potabilă, înlocuire conducta b-dul Expoziției Decretul nr. 259/90 5,1 0,5 4,6 0,5
- înlocuire conducta alimentare cu apă potabilă b-dul Timișoara între str. Sibiu și bloc OD. 6 Decretul nr. 259/90 18,0 0,4 17,6 5,0
Stații de epurare 8.372,1 1.487,0 3.885,1 1.500,0
- stația de epurare Glina, municipiul București Decretul nr. 233/1985, H.C.M. 1/1987 5.372,1 1.487,0 3.885,1 1.500,0
Canalizări 200,3 53,2 147,1 128,1
- lucrări colaterale Dîmbovița amonte stația de pompare ape uzate strada Agnita Decretul nr. 242/87 12,2 0,2 12,6 1,0
- străpungere Calea Victoriei între calea Griviței și Piața Romană - canalizare Decizia nr. 1.570/88 6,0 2,7 3,3 0,5
- canalizare zona centură Voluntari Decizia nr. 1958/1982, Decretul nr. 48/82 35,2 30,4 4,8 4,8
- canalizare str. Ion Ionescu de la Brad Decizia nr. 259/1990 28,0 1,4 26,6 22,0
- canalizare str. Cîmpul cu Narcise Decizia nr. 259/90 9,4 0,2 9,2 6,2
- canalizare str. Epurești Decizia nr. 275/72 1,0 0,5 0,5 0,5
- canalizare str. Dobrogeanu Gherea Acord M.E.F. nr. 8/1992 18,9 7,8 11,1 11,1
- canal pluvial b-dul Timișoara Acord M.E.F. nr. 61/92 89,3 10,0 79,6 79,8
Modificări și modernizări la centrale și puncte de producere a agentului termic 4.249,2 441,2 3.808,0 1.140,0
- rețea termoficare Lujerului - Frigocom Decretul nr. 455/84 134,7 85,4 89,3 69,3
- rețea termoficare Șulea - Brățării, Decizia nr. 218/90 35,5 25,5 10,0 10,0
- magistrala termoficare VI C.E.T. Sud - Bd. I. Șulea Decizia nr. 202/90 31,8 76,6 5,0 5,0
- interconectare rețele termoficare Brîncoveanu- Olteniței Decizia nr. 242/90 88,7 71,0 17,7 17,7
- rețea termoficare C.E.T. Grozăvești - Izvor (Casa Poporului) Decizia nr. 239/90 45,7 11,0 34,7 34,7
- rețele termoficare Crîngași - cămine studențești și travers Dîmbovița Decretul nr. 20/85 159,3 114,0 45,5 45,5
- rețea termoficare Ferentari Acord M.E.F. nr. 388/91 371,8 77,7 294,1 294,1
- contorizare C.E.T. - uri Acord M.E.F. nr. 515/92 149,6 - 149,8 149,8
- rețea termoficare C.E.T. Progresul, Ferentari Acord M.E.F. nr. 1151/91 2.112,0 - 2.112,0 300,0
- rețea termoficare România Muncitoare Acord M.E.F. nr. 310.500/1991 1.070,1 - 1.070,1 114,1
Stații de pompare apă potabilă și agent termic 3.595,8 73,9 3.521,9 302,0
- extindere rezervor și stație de pompare Sud Decretul nr. 49/1933 231,7 73,9 157,8 70,0
- rezervor de apă potabilă de 55.000 mc la stația de pompare Nord Acord M.E.F. nr. 238/1991 974,2 - 974,2 120,0
- alimentare cu apă București, stație de pompare atelier și dispecerat Grozăvești Acord M.E.F. nr. 717/1991 2100,5 - 2.100,5 40,0
- alimentare cu apă stație pompare Sud - stație electrică Acord M.E.F. nr. 37/1992 226,0 - 226,0 52,0
- alimentare cu apă Cotroceni, stație electrică Acord M.E.F. nr. 37/1992 10,0 - 10,0 10,0
- stația de pompare Grivița, modernizare stația electrică Acord M.E.F. nr. 37/1992 27,5 - 27,5 7,0
- stația de pompare Crivina II, modernizare stația electrică Acord nr. 37/1992 25,9 - 25,9 3,0

ANEXA Nr. 1/42

SECTORUL AGRICOL ILFOV

LISTA
obiectivelor de investiții pentru care se alocă resurse din fondul
special constituit din influențele favorabile rezultate
din reevaluarea stocurilor

- milioane lei -
Denumirea obiectivului nr. și data aprobării documentației Valoarea totală din care: De acordat din fondul special
realizat pînă la 31.12.1991 rest de executat
TOTAL 257,4 73,4 184,0 184,0
din care:
Alimentări cu apă 171,2 27,2 144,0 144,0
- alimentare cu apă în comuna Voluntari Decizia nr. 13.359/1990 171,3 37,3 144,6 144,0
Canalizări 86,2 46,2 40,0 40,0
- canalizare comuna Voluntari Decizia nr. 13.359/1990 86,2 46,2 40,0 40,0

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...